Besvikelse över universitetets agerande

"De har inte ringt mig över huvud taget", kommenterar Ruth Nordström, på Scandinavian Human Rights Lawyers, i samband med det seminarium som Uppsala universitet valt att ställa in på grund av kritik mot en medarrangör.

13 oktober 2014 11:13

Uppsala universitet meddelade på söndagen att man ställer in onsdagens internationella konferens om mänskliga rättigheter och trafficking. Från hovet kom beskedet att drottning Silvia ställer in sin medverkan och avstår från det pris hon skulle ha fått av medarrangören och organisationen Scandinavian Human Rights Lawyers.

Universitet drar sig ur på grund av att myndighetens medverkan ifrågasatts starkt på flera håll. Bland juryn som delar ut priset finns kopplingar till abortmotstånd. Det har bland annat uppmärksammats av tidningen Ergo och Aftonbladet. Ruth Nordström som är ordföranden för Scandinavian Human Rights Lawyers är exempelvis vd för Provita, en så kallad pro-lifeorganisation. Hon driver ett rättsfall om samvetsfrihet för vårdpersonal som inte vill utföra aborter och uppges även ha suttit i styrelsen för Ja till livet, vars vision är ett samhälle utan aborter.

Varför drar ni er ur?

– Det har blivit fokus på andra frågor och arrangörerna i sig, och inte på trafficking. Våra forskare känner sig inte bekväma med det, säger Pernilla Björk, kommunikationsdirektör på Uppsala universitet.

Du menar att frågor om abortmotstånd hamnat i fokus?

– Ja. Det här skulle vara ett seminarium om det jätteviktiga ämnet trafficking som vi har flera forskare inom.

Är det inte relevant att universitetet kollar upp vilka man ingår samarbeten med och gör arrangemang med?

– Det är viktigt och det gör vi. Men vi kommer att se över våra rutiner igen efter det här.

Hovets informationschef Margareta Thorgren säger att drottningen skulle belönas för sitt arbete med barns rättigheter, men fokus har hamnat på den kritiserade organisationens kopplingar i andra frågor.

– Drottningen kommer inte att ta emot priset överhuvudtaget. Hon kan inte vara förespråkare för en specifik organisations politiska åsikter.

Blir det inte ett politiskt ställningstagande ändå, om man avstår från ett pris?

– Kungafamiljen tar inte ställning i politiska frågor. Den kritik hovet får ta till sig är att vi gjort en dålig research gällande organisationen. Det är verkligen beklagligt att vi har fått lämna återbud med så kort varsel.

På Uppsala universitet fanns det på måndagen flera frågor att besvara, till exempel vilken universitetsanställd som egentligen hade tagit initiativ till konferensen. Den person som stod som kontakt för konferensen blev engagerad i ett senare skede och hoppade av sin medverkan.

– Vi har inte kunnat få fram det riktigt. Det är mycket som är oklart, säger presschef Anneli Waara.

Pernilla Björk säger att universitetet vill ha högt i tak och kunna diskutera kontroversiella frågor.

– Uppsala universitet kommer framöver att anordna ett seminarium om trafficking och människohandel, utan någon annan arrangör. Det väntas äga rum i vår.

Ruth Nordström, ordförande för Scandinavian Human Rights Lawyers, är besviken på Uppsala universitet.

– De har inte ringt mig över huvud taget utan jag har själv fått söka presschefen efter att ha sett pressmeddelandet. Vi beklagar förstås att den här viktiga konferensen om trafficking och mänskliga rättigheter ställs in. Vad har abortfrågor med saken att göra?, säger hon.

Vad tycker du om att drottning Silvia väljer att inte ta emot priset?

– Det förstår jag. Det respekterar jag verkligen, för universitetet har hoppat av så det blir ingen konferens.

Uppsala universitet har inte kunnat få fram vem som tagit initativ till konferensen från universitetets sida. Vet ni det?

– Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har haft en mängd olika kontakter med en mängd olika forskare på olika institutioner. Alla har varit idel positiva och det har varit ett samarrangemang tillsammans med dem.

Jag kan bara lyckönska den konferens som ska äga rum i vår och jag har bara gott att säga om alla som bedriver forskning kring det här på Uppsala universitet.

Vad är er organisations inställning i abortfrågor?

– Vi har ingen inställning i den frågan mer än att vi företräder en barnmorska, Ellinor Grimmark, som inte vill utföra aborter men jobba på förlossningen som hon är utbildad för att göra. Om det ses som kontroversiellt i Sverige i dag blir jag väldigt förvånad.

Den 15 oktober var det tänkt att Uppsala universitet skulle arrangera en internationell konferens om mänskliga rättigheter och trafficking, tillsammans med juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers. Drottning Silvia skulle bland annat då få ta emot priset Scandinavian human dignityaward för sitt arbete med världens barn. Arrangemanget har kritiserats av flera tidningar som en pr-kupp från en organisation med kopplingar till abortmotståndare. Aftonbladet skrev i förra veckan att priset vid två tillfällen delats ut till abortmotståndare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!