Allt fler är egenanställda

Allt fler arbetar som frilans eller konsult i den så kallade gig-ekonomin. Men samhällets lagar och regler hänger inte med i utvecklingen.

9 april 2019 09:00

Det anser Stephen Schad, vd för ett av Sveriges största egenanställningsföretag – Frilans Finans – som har sitt huvudkontor på Dag Hammarskjölds väg i Uppsala.

Deras jurister, pensionsexperter, administratörer med flera hjälper personer som vill arbeta med sin ”grej” men som inte är redo att starta eget företag.

– Det är många som känner att det är ett stort steg att starta eget från början eftersom det är mycket att hålla reda på när det gäller exempelvis skatter, försäkringar, pensioner och liknande, säger Stephen Schad som startade Frilans finans för snart 20 år sedan då han hjälpte musiker och artister att fakturera sina gig.

Sedan dess har antalet egenanställda ökat kraftigt och företaget har haft en snabb utveckling.

– Bland våra uppdragsgivare finns i dag även allt från jord- och skogsbrukare till byggentreprenörer och vård- och omsorgskonsulter, säger Stephen Schad.

Vissa väljer att efter en tid starta eget och börja sköta administrationen och faktureringen på egen hand, medan andra stannar kvar.

– Att några startar eget efter en tid är fullt naturligt. Det är också en kompetensutveckling. Vårt mål är att skapa förutsättningar så att människors fulla potential tas tillvara, vilket i sin tur skapar ett bättre och mer välmående samhälle.

Utöver dem som tvingas in i konsultanställningar så är det allt fler som hellre vill arbeta åt sig själv, med mer flexibla uppdrag och arbetstider. Mer frekventa yrkesbyten och ett längre yrkesliv är också faktorer som gör att gig-ekonomin ökar.

– På fritiden anses vi kunna ta ansvar för våra egna liv, men på arbetsplatserna är det fortfarande en hel del som är ”underställda” arbetsgivaren och anses inte kunna ta beslut själv, vilket många är trötta på, säger Stephen Schad.

En annan orsak är att det för allt fler inte går att få ihop livspusslet med oregelbundna scheman hos exempelvis arbetsgivare som landsting och regioner.

– Det finns också socionomer som tidigare arbetat kommunalt, men som har specialkunskaper inom olika områden som de nu föreläser och håller kurser om, säger Stephen Schad.

Hur går det med anställningstryggheten?

– Jag skulle säga att den här arbetsformen leder till en bättre anställningstrygghet eftersom man ofta gör flera olika saker parallellt, vilket i sig leder till en kompetensutveckling, som man kanske inte skulle få annars, Stephen Schad.

Finns det inga nackdelar?

– Jo, det är en utmaning för oss att en del regler och lagar inte hänger med riktigt i utvecklingen. Exempelvis är det oklara regler om vem som ska räknas som huvudarbetsgivare, när man har flera arbetsgivare och dagens intygskrav från A-kassan är osmidiga, säger Stephen Schad som betraktar heltidsanställningar som en "historisk parentes".

Fakta Frilans Finans

Finns i Sverige, Finland, England, Frankrike och Norge. Hösten 2017 tog de genom crowdfunding in kapital till den internationella satsningen. Idag äger de egenanställda och intressenter 20 procent av aktierna.

Omsättningen var förra året över en miljard kronor och antalet anställda 45.

Företaget behåller 6 procent av de egenanställdas omsättning, resterande 94% utbetalas till egenanställda i form av lön och lönebikostnader. Sammanlagt har 55 000 personer utvecklat sina karriärer och använt sig av företagets tjänster.

Enligt en rapport från McKinsey/Oxford Institute beräknas 20–30 procent av den arbetsföra befolkningen i Europa och USA försörja sig på gig - tillfälliga jobb. Andelen förväntas öka, över flera branscher och ålderskategorier.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa