Vägvisare för en idrottsvärld

I vårt förslag slipper konståkarna, där flickor och kvinnor är i majoritet, trängas undan av ishockeyspelare eftersom konståkningen får en helt egen isyta.

4 mars 2019 10:00

Uppsala står inför ett viktigt beslut. Det handlar om en investering på flera hundra miljoner kronor, och det går inte att nog understryka hur betydelsefullt det är att pengarna används på ett vettigt och genomtänkt sätt. Investeringen måste bli till nytta och glädje för så många som möjligt.

IFU Arenas 17 ägarföreningar anmälde redan för snart ett år sedan intresse för att lösa ett arenaproblem som Uppsala kommun dragits med i många år och dessutom skapa mervärden som ökar Uppsalas attraktionskraft.

I vår plan ingår:

1. Att ersätta de tre gamla isytorna med fem nya på samma plats.

2. Att en av dessa nya ispister ska specialdesignas för konståkning och att konståkarna där får alla de verktyg de behöver.

3. Att återvinna spillvärmen från ishallarnas kylanläggningar. Den energin räcker till både värme och varmvatten i alla anläggningar i området, inklusive UTK-hallen!

4. Att bygga ett forskningscentrum för att utveckla träningsmetoder och motarbeta doping. Ett nytt Bosön, öppet för alla förbund och föreningar.

5. Att bygga en ny entréhall, gemensam för alla verksamheter.

I grund och botten är vår ambition att utveckla helheten. Elitidrotten är viktig, men den ska beröra många fler än de som samlas på läktarna för att heja fram ett lag. Den måste i första hand samverka med och inspirera breddidrott, paraidrott och inte minst folkhälsa.

Jämställdhet är ett tungt vägande argument för IFU Arena 2pkt0. I vårt förslag slipper konståkarna, där flickor och kvinnor är i majoritet, trängas undan av ishockeyspelare eftersom konståkningen får en helt egen isyta. En isyta som i sig också skulle bli en attraktion för utomstående klubbar och organisationer. Inte bara i Uppsala, inte bara i Sverige. I hela konståkningsvärlden!

Från och med nästa årsskifte är det dessutom faktiskt olagligt att ge pojkar och män bättre förutsättningar inom svensk idrott än flickor och kvinnor.

Det är FN:s barnkonvention som enligt ett riksdagsbeslut upphöjs till svensk lag med verkställighet 1 januari 2020. I kapitel 2, som är en av de tillämpliga texterna i konventionen, står att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Ingen får diskrimineras.

De som av gammal vana utgår från manliga behov och manliga krav kommer att få det besvärligt.

Det är föreningarna som i första hand bär ansvaret för att lagen följs, men kommuner som i sina anläggningar underlättar för föreningarna att fortsätta skjuta flickorna åt sidan kommer naturligtvis också att ställas till ansvar.

Uppsalas kommande arenaprojekt har förutsättningar att bli en alldeles perfekt vägvisare för hela idrotts-Sverige i denna fråga. IFU Arena 2pkt0, som vi tills vidare valt att kalla vårt förslag, innehåller en isyta som helt är anpassad till den vid sidan av hästsport största kvinnliga vinteridrotten. Nämligen konståkningen.

Men jämställdhet handlar inte bara om konståkning. Vid senaste idrottsgalan var två av våra ägarföreningar, Sirius Innebandy och Upsala IF Friidrott, nominerade att få priset för bästa jämställdhetsarbete. Det gick till UIF Friidrott denna gång.

Det är inte tomma ord när vi talar om genusfilosofi och jämställd idrott.

IFU Arena 2pkt0 bygger på noggranna skisser och kalkyler. Liksom på entusiasm och kunnande, vi driver ju redan en stor anläggning.

Kommunen har nu beslutat att det kommunala bolaget Sportfastigheter ska bygga anläggningen. Det tycker vi är positivt, vi vill koncentrera oss på det som vi känner att vi är bra på, nämligen att skapa goda förutsättningar för föreningarnas verksamhet.

Vi vill att Sportfastigheter utgår från vårt förslag där vi hela tiden haft intäktsmöjligheter med i beräkningarna. Därigenom kan driftskostnaderna för föreningarna hållas nere, och för breddidrotten finns absolut inget viktigare.

Vi som driver IFU Arena ville redan från början bli en vägvisare för hela idrottsrörelsen i fråga om rent spel, integration, jämställdhet och kamratskap. Det är begrepp som inte kan köpas för pengar, allt detta bygger på idealitet, samordning och samarbete. Precis som IFU Arenas ägarmodell, unik i idrotts-Sverige.

Vi har fått mycket uppskattning för allt detta. Bland annat i form av att IFU Arena utsågs till Årets idrottsarena 2018, men framförallt från de som gästar anläggningen för att träna, spela, äta eller bara umgås.

Det har nu gått två och ett halvt år sedan IFU Arena invigdes. Vi vågade i början bara hoppas att våra förhoppningar om att de ideella krafterna skulle bära projektet skulle besannas, men det har de verkligen gjort.

Vi är absolut övertygade om att det bästa som kan hända för Uppsala och för att vi ska lyckas med vårt arbete är att utbyggnaden sker på Gränby sportfält. Det skulle gynna ishockeyn i stort, det skulle gynna den växande konståkningen och det skulle gynna Almtuna. Det skulle gynna alla. Samordning och synergier är viktiga delar i en möjlig framgång.

Alternativet, en helt ny arena i kvarteret Kölen, är ett tämligen osäkert projekt där många obekanta faktorer kan fördyra, störa och försena bygget. Därtill finns en uppenbar risk för trafikproblem, både under byggtiden och i samband med evenemang. Där finns av naturliga skäl heller inte den driftorganisation som på Gränby sportfält redan rullar varje dag.

Det känns också fullständigt självklart att det måste bli billigare att bygga på en plats än på två. Det handlar till exempel om synergi, logistik och miljöhänsyn.

Kvarteret Kölen är inte en oattraktiv plats, men det finns många lämpligare användningsområden för den fastigheten.

Vi vill också se sportfältet som en destination, en självklar träffpunkt för idrottande ungdom. Det finns en inneboende kraft i det, en god möjlighet att locka fler unga att börja idrotta.

Ett sammanhållet arenaområde skulle också få stärkta förutsättningar att attrahera utomstående organisationer och klubbar att komma till Uppsala för träningsläger, landslagssamlingar, studiebesök och naturligtvis matcher.

IFU Arena har haft stark dragningskraft på utomstående under de två och ett halvt år som gått. En dubbelt så stor arena skulle säkert locka dubbelt så många.

Hela projektet innehåller dessutom beståndsdelar som stimulerar forskning och som utan tvivel skulle göra Uppsala till ett föredöme i hela idrotts-Sverige och även i andra länder.

Det är ett projekt som är för bra för att försumma.

Tomas Grönberg

Vd IFU Arena

Elisabet Gustafson

Ordförande Uppsala Allmänna Konståkningsklubb

Torgny Eriksson

Ordförande Uppsala Skridskoklubb

Lars Ferngren

Vd Bandyhall i Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!