Silver i Umeå för UHK F06 Norra

Den 3–6 januari var Uppsala HK F06 Norra uppe i Umeå och spelade Umeå Handbollsfestival för första gången.