Replik: Idrottsrörelsen förändras

Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna svarar på Eva Ludvigsens insändare ”Vart ska ungdomarna ta vägen?” (UNT 17 oktober).

29 oktober 2018 10:00

Inom idrottsrörelsen pågår just nu ett stort förändringsarbete, ett arbete mot en mer välkomnande, nyfiken och modig idrott där glädje och utveckling motiverar fler att idrotta hela livet. Vi tror på en idrott som fokuserar på barn och ungdomars långsiktiga utveckling, där fler når sin fulla potential och där det aldrig är för sent att testa något nytt. Vi vill se en idrott där vi skiftar fokus från resultat till prestation, där vi utvecklar talang hos alla istället för att leta talanger, där fler tränar alla motoriska rörelser och där vi erbjuder många olika sätt att träna och tävla.

Inom idrotten i Uppland finns idag aktiviteter hos idrottsföreningar där man kan träna och tävla helt på sina egna villkor. Ett exempel är Uppsala Baskets breddlag där det inte finns några krav på tränings- och matchnärvaro och där spelarna själva väljer ambitionsnivå. Ett annat exempel är samarbetet mellan Almtuna IS och Uppsala Young hockey Club som belyser nya sätt att träna och tävla med syfte att fler ska få prova på och kunna hitta ”sin” idrott även som tonåring.

Samarbetet mellan kommun och föreningsliv är oerhört viktigt och en förutsättning för att våra idrottsföreningar ska kunna bedriva idrottslig verksamhet. Vi vill dock betona att kommunen bör skapa förutsättningar för att idrottsföreningar ska kunna bedriva sin verksamhet – de bör inte själva bedriva den.

Idrottsrörelsen förändras och i framtidens idrott sätter vi individen i centrum och fokuserar på glädje och utveckling!

Dag Söderberg

Distriktsidrottschef Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!