Planera för idrott från början

23 september 2019 12:00

I kväll genomförs cirka 20 000 idrottsaktiviteter för barn och ungdomar runt om i Uppland. Några av deltagarna är klasskompisar, några känner varandra sedan tidigare och några blir nya kompisar, kanske från andra delar i kommunen. Under idrottens gemensamma regler är de lika. Vem du gillar eller vad dina föräldrar tjänar spelar ingen roll. Idrotten skapar mötesplatser över gränser som vårt samhälle behöver – kanske mer än någonsin.

Men det kanske mest grundläggande behovet för idrottsrörelsen kan vi inte lösa själva. En plats att vara på. Det är på planen, i hallen, skaterampen eller spåret som idrott utövas. Det är där vi möts, kämpar, skrattar och bygger relationer. Har vi ingenstans att vara blir det ingen idrott.

Sverige har under flera år haft den högsta bostadsbyggnadstakten sedan 1970-talet. Den långsiktiga planeringen är avgörande för att bygga hållbara samhällen. En ny enkätundersökning bland Upplands tio kommuner visar att bara hälften av kommunerna har gjort en analys av tillgång till idrottsytor i kommunen. I Uppland anger fyra kommuner att de har lokalförsörjningsplaner och i två kommuner pågår ett arbete med att ta fram lokalförsörjningsplaner.

Uppsala kommun har, i samverkan med Upplands Idrottsförbund, tagit fram en lokalförsörjningsplan som trädde i kraft 2018 och därefter följs upp årligen. Lokalförsörjningsplanen ligger till grund för att Uppsala kommun nu ska bygga åtta nya idrottshallar. För att säkerställa att kommunerna tar med idrotten i samhällsplaneringen och planerar in idrottsytor när nya bostadsområden byggs och befintliga utvecklas vill Upplands Idrottsförbund att samtliga uppländska kommuner ser oss som samarbetspart i framtagandet av lokalförsörjningsplaner.

Idrottsrörelsen ger mer än bara träning. Vi ger ett sammanhang, vi skapar möten över gränser, vi är en plats för gemensamma beslut som kräver samtal och respekt.

Men då behöver vi någonstans att vara. Planera för idrott från början.

Dag Söderberg

Distriktsidrottschef Upplands Idrottsförbund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!