Pelling svarar: "Vi behöver göra mer"

26 mars 2019 10:18

I ett debattinlägg skriver Mats-Ola Hjälm, ordförande för Frötuna IBF, om den otrygghet som finns kring Sävja sporthall.

Jag tar den oro som lyfts på största allvar. Vi kommer aldrig acceptera att ungdomsgäng eller enskilda stör, hotar eller beter sig illa mot ledare eller unga idrottsutövare i vår kommun. I Uppsala ska du känna dig trygg, vem du än är och var du än bor.

Det vi vet idag är att ett ungdomsgäng bestående dels av personer som bor i området samt besökande från andra områden, uppehåller sig i första hand vid huvudentrén till Sävja kulturcentrum samt huvudingången till Sävja idrottshall. Både besökande och personal har drabbats av hot och trakasserier. Det har gjort att besökande tvekar att komma till dessa viktiga mötesplatser och att personal känner sig otrygga.

Så ska det inte behöva vara. Därför har vi satt in åtgärder och vi har i dagsläget en bra bild av vilka individer det är som beter sig illa. Ungdomsjouren arbetar både kort- och långsiktigt för att förebygga och få stopp på beteendet.

Men vi ser att vi behöver göra mer. Det visar inte minst de vittnesmål som skribenten lyfter. Vi diskuterar just nu ytterligare säkerhetsåtgärder i anslutning till sporthallen och hur vi kan förbättra samordningen av de aktörer och insatser som finns i området. Vi kommer kunna återkomma med fler konkreta åtgärder inom kort.

Jag håller med Mats-Ola Hjälm om att det inte är idrottsföreningen och dess ledares ansvar att lösa de här problemen. Därför är jag tacksam för att den oro och otrygghet som ledare och ungdomar upplever lyfts så att kommunen kan sätta in rätt åtgärder för att komma åt problemen. Tillsammans med alla berörda ska vi öka tryggheten i området.

Erik Pelling

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!