Önskas: Förutsägbarhet och tydlighet

Om vår verksamhet inte är viktig vill vi att Uppsala kommun berättar det, skriver Uppsalaflickorna.

25 augusti 2019 12:00

GF Uppsalaflickorna är en av Sveriges största gymnastikföreningar och har närmare 4000 aktiva medlemmar varav cirka 400 ledare (många själva är aktiva gymnaster). Vår Barn- och ungdomsverksamhet bedrivs i 30 skolor i olika delar av Uppsala och i Knivsta. Vår framgångsrika elitverksamhet är däremot i huvudsak koncentrerad till Fyrishov. Fyrishov är såklart också en viktig punkt för vår verksamhet, där hela vår förening får visa upp sig på Våruppvisningen, många gymnaster får delta i sin första tävling, klubbmästerskapen och där vårt kansli ligger.

Vi tror att både vår bredd- och elitverksamhet är uppskattade av Uppsala kommun. Varje vecka gör vi en insats genom att vi får många barn och ungdomar att röra på sig.

Föreningen blev utsedda till årets ungdomsförening och har en fortsatt ökning av antalet medlemmar. När det gäller elit verksamheten har GF Uppsalaflickorna haft stora framgångar under året. Som några exempel som kan nämnas; ett historiskt första guld för Sverige i junior VM i Cheerleading samt flera medaljer bl a i SM, Rytmisk gymnastik tilldelades flera guld i SM (både individuella och i lag), brons för Pojktruppen i USM i Truppgymnastik. Listan kan göras mycket lång. En av våra gymnaster ska tävla VM i Rytmisk gymnastik i höst och cheerleading-juniorerna ska försvara sitt JVM-guld till våren. Världsklass alltså!

En helt avgörande faktor för att GF Uppsalaflickornas mångfasetterade verksamhet – från bredd till världsklass - ska fortsätta fungera bra, är att vi får rimliga förutsättningar att kunna planera och på bästa sätt koordinera aktiva gymnaster, träningstillfällen och ledare avseende de tider och lokaler vi erbjuds. Tyvärr har kommunen på senare tid inte gett oss sådana förutsättningar, utan snarare tvärt om. Skillnaden mellan ord och handling skapar otydlighet och stora svårigheter att ge alla våra aktiva och ledare de förutsättningar de förtjänar för att bedriva gymnastik.

Våren 2018 träffade vi, tillsammans med många andra föreningar, politiska företrädare inom Uppsala kommun. Syftet med mötet var, valåret 2018, en nyfikenhet från politikerna på vilka frågor som var viktiga för idrottsföreningarna i Uppsala. För Uppsalaflickornas del var, utöver en självklar och naiv önskan om mer tider, framförallt vikten av förutsägbarhet och möjlighet till planering den allra viktigaste. Den har tyvärr visat sig vara naiv även den. Vår upplevda otydlighet rörde främst Fyrishov och de villkor på vilka vi bedrev vår verksamhet där. En viktig del av lösningen på detta skulle vara ett nytt uppdragsavtal mellan Uppsala kommun och det helägda dotterbolaget Fyrishov AB.

I avvaktan på besked rörande avtalet kunde vi liksom andra föreningar boka lokaler och tider i Fyrishov. Även om de var preliminära var vår absoluta uppfattning och tro att lokaltillgången i Fyrishov inte skulle förändras radikalt jämfört med tidigare år och jämfört med preliminära bokningar. Så blev det inte.

Den 28 juni fick vi ett tydligt besked att våra bokningar för hösten inte längre gällde. Efter sex månaders förhandling med det helägda dotterbolaget var det nya uppdragsavtalet nämligen klart.

Under perioden från 1 juli till och med nu som i stora delar varit påverkad av ledighet och begränsade möjligheter att fatta beslut har den viktiga planeringen och koordineringen av ledare, grupper och lokaler helt förändrats och, tyvärr, väsentligen försämrats. Utöver färre timmar och oklarhet gällande kostnader består försämringen i att vissa ledare har fått sämre förutsättningar att kunna kombinera rollerna ledare för grupper och aktiv gymnast samt att delar av vår utrustning som är nödvändig av säkerhetsskäl inte kommer kunna användas och vissa övningsmoment därmed inte kunna utföras.

Det vi verkligen önskar och behöver, är utöver en till naiv önskan om mer tider, är en process med förutsägbarhet. Förklaringen att det tagit lång tid att förhandla med det helägda dotterbolaget tycker inte vi duger. Helst av allt vill vi ha en samstämmighet med orden som säger att vår verksamhet är viktig och de ageranden vi ser.

Om vår verksamhet inte är viktig vill vi att Uppsala kommun berättar det. Om vår verksamhet är viktig vill vi att Uppsala kommun agerar på ett sådant sätt som visar det. Både på mycket kort sikt men även långsiktigt.

Styrelsen för GF Uppsalaflickorna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!