Klart: Så blir domen för Wicks

Idrottens högsta internationella domstol Cas tar inte upp Sirius Josh Wicks överklagan. Därmed har domen på två års avstängning vunnit laga kraft.

23 april 2019 16:49

Det har varit en utdragen process. Josh Wicks testade positivt i samband med fjolårets allsvenska premiär med spår av nedbrytningsprodukter från kokain i kroppen. Han stängdes av under utredning och under hösten kom första domen från Dopningsnämnden som innebar ett års avstängning. Båda parterna överklagade domen till Riksidrottsnämnden. Där blev domen skärpt till två års avstängning, en dom som Wicks överklagade till Cas. Cas har dock valt att inte ta upp fallet – och därmed har domen nu definitivt vunnit laga kraft.

– Det berodde på att dopningsbestämmelsen fungerar på så vis att den som får överklaga till Cas ska vara en internationell spelare och inte nationell. Eftersom Wicks ansågs vara en nationell spelare så får han inte överklaga till Cas, säger Wicks ombud Patrik Mosten.

Som internationell spelare räknas spelare som representerar landslag eller är med i internationellt cupspel.

– Riksidrottsförbundet och Wicks kan träffa ett skiljeavtal som innebär att RF godtar ett undantag och att han därmed kan överklaga till Cas, men det har inte RF velat göra, säger Mosten.

Wicks har nu i stället begärt en omprövning av fallet hos Riksidrottsförbundet. Enligt det inskickade underlaget så begär Wicks att straffet upphör att gälla den 15 april 2019, det vill säga som den första domen från Dopningsnämnden. Detta på grund av särskilda skäl där man bland annat hänvisar till "Cilic-skalan" om oaktsamhet som UNT tidigare skrivit om.

– Det finns i RF-stadgarna att om det kommer fram nya omständigheter eller annat så kan man begära omprövning eller begära nåd. Sedan kan de antingen ge en ny prövning eller meddela nåd om de tycker att straffet är för hårt, säger Mosten.

Att domen nu har vunnit laga kraft ändrar inget för Sirius inställning i frågan. Wicks är fortsatt avstängd utan lön och bor i en av Sirius lägenheter i Uppsala där klubben står för hyran.

– Han är avstängd och får inte vara fotbollsspelare varken hos oss eller hos någon annan. Hans anställningsavtal löper ut efter säsongen och det är då avstängningen löper ut också så det finns egentligen ingen anledning att göra så mycket, säger Sirius ordförande Ove Sjöblom.

Hur ser du tillbaka på hela den här historien?

– Det är så otroligt tråkigt och trist både för oss och Josh. Det är bara en tråkig och tragisk historia. Jag önskar att både han och vi kunde vrida tillbaka tiden. Det är väldigt, väldigt trist för Josh Wicks framför allt, det är min samlade uppfattning, säger Sjöblom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Meisels