KD: Bygg inte ett nytt kommunalt skrytbygge

Det är tråkigt att vi i Uppsala inte har ett starkt näringsliv som är villigt att bekosta en arena med privata medel, skriver Kristdemokraterna i Uppsala.

4 februari 2019 11:38

Det har länge saknats en modern ishockeyarena i Uppsala. Förslaget om eventarena i Gränby gick i stöpet i somras och vi är åter på ruta ett. I det förslaget skulle näringslivet bygga och driva anläggningen och Uppsala kommun skulle stå för en investeringskostnad på 150 miljoner, vilket hade varit betydligt bättre än nuvarande förslag där kommunen ska satsa runt 500 miljoner kronor.

Det är tråkigt att vi i Uppsala inte har ett starkt näringsliv som är villigt att bekosta en arena med privata medel. Mycket av den traditionella lokala industrin är borta – cykelfabrik, slakteri, pianofabrik, tegelbruk, och när det gäller läkemedelsindustrin består den idag av stora internationella bolag som har svårt att engagera sig i Uppsalas lokala idrotts- och kulturliv. Det finns många goda exempel på engagerade lokala företag, men för att vi snabbt skall få en ny isanläggning på plats tycks det som att kommunen måste ta ett initiativ.

Problemet är att vi har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge gällande nya investeringar eftersom vi är en av de snabbast växande städerna i Sverige. Först och främst måste vi se till att vi får nödvändig infrastruktur på plats, såsom nya bostäder och arbetsplatser, nya skolor och äldreboenden. Det gör att utrymmet för investeringar i fritidsanläggningar hela tiden krymper. Speciellt med bakgrund av att vi redan fattat beslut om en investering på nästan en miljard kronor på nya Studenternas, över en miljard kronor på ett nytt stadshus och ca en miljard kronor på ett nytt Fyrishov har vi just nu inte råd med en halv miljard för en ny kommunal ishockeyarena.

Vi reserverade oss därför som enda parti mot förslaget att till kommunstyrelsen föreslå att en ny arena ska byggas i kommunal regi, och att kommunen dessutom fortfarande ska lämna öppet för en lokalisering i industriområdet i Kungsängen (”Kölen”).

Vår inriktning är att vi måste värdera en ombyggnation av nuvarande ishallar, och se Gränby sportfält som huvudalternativ. Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun, och att tro att alla skall kunna ta sig till centrala lägen utan bil är naivt. Därför är Gränby ett bättre alternativ.

Vi beklagar den forcerade processen där inte föreningslivet involverats bättre. Vi förstår att Almtuna trycker på för att få en arena som möter SHL-standard på plats, men med tanke på att vi redan väntat så länge tror vi att man måste ge sig till tåls ett litet tag till för att få ett bra beslut. Det blir alltid mycket bättre när idrottsrörelsen får styra än när kommunen själv ska uppföra skrytbyggen.

Goda exempel på detta är IFU Arena, som innebandyn och friidrotten står bakom, och Relitahallen som bandyidrotten själv tagit initiativ till och uppfört utan direkt kommunalt stöd. Vi är övertygade om att det går att hitta en modell där kommunen kan uppföra en anläggning tillsammans med IFU, bandyn, hockeyn och konståkningen, i samarbete med övriga aktörer runt sportfältet (som vi för övrigt motionerat om att överlåta parkeringsadministrationen till). Det finns många exempel i Sverige där kommunen samverkar med föreningar och näringsliv på motsvarande sätt, exempelvis i Örebro drivs en badanläggning med kommunen och näringslivet som hälftenägare.

Vi vill också se ett tydligt underlag vad det skulle kosta att bygga om nuvarande isanläggning. Man skulle exempelvis genom att nyuppföra en rink söderut mot Von Bahrska häcken eller norrut i läget bredvid Relitahallen kunna ha evakueringsmöjligheter under tiden man bygger om A-hallen till en modern hockeyarena.

Vi beklagar att nuvarande vänsterstyre i god tradition med den gamla vänstermajoriteten inte klarat att ha en bättre process när det gäller att involvera idrottsrörelsen utan att vi nu har hamnat i en onödig polarisering mellan att bygga om den gamla anläggningen och att bygga en ny på Kölen-området. Dessutom har kommunen som vanligt helt glömt båttrafiken på Fyrisån eftersom en ny arena där skulle knuffa ut båtuppläggningsplatserna i ån. Under många år har kommunen behandlat båtklubbarna styvmoderligt, och vi anser att kommunen måste ha en strategi för båttrafiken innan man fattar beslut om en hockeyarena på Kölen.

Vi kristdemokrater anser att man måste ta ett helhetsgrepp för området, exempelvis med en ny småbåtshamn vid Kungsängsbron. En sak som fortfarande inte är helt klar är vad som händer med nuvarande idrottsverksamhet i området. Både bandyisarna vid Studenternas och minigolfbanan vid ån behöver flyttas eller justeras i och med den nya trafikleden över Tullgarnsbron som planeras i Kungsängsesplanadens förlängning.

I stället för att lägga hundratals miljoner på en splitter ny hockeyarena skulle några av dessa kronor kunna användas för att förbättra för all vintersport, exempelvis genom att bygga ut skidskytteanläggningen i Storvreta till SM-standard. Det kostar i sammanhanget en spottstyver.

Jonas Segersam (KD), Kommunalråd

Alexander Oscarsson (KD), ledamot i Idrotts- och Fritidsnämnden

Lars Göransson (KD), ledamot i styrelsen för Sport- och Rekreationsfastigheter AB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!