Erbjud idrott för äldre

23 april 2018 10:00

Att minska stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten bland befolkningen är en stor samhällsutmaning. Många är vi som dagligen möts av budskapet om att barn och ungdomar är alltför stillasittande och behöver röra på sig mer. Men det är inte bara våra barn och ungdomar som rör sig för lite. Även den äldre befolkningen behöver bli mer fysiskt aktiv!

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att nästan två tredjedelar av kvinnor och män 65 år och äldre motionerar regelbundet. Däremot uppger en tredjedel, cirka 700 000 personer, 65 år och äldre, att de sällan eller aldrig motionerar. Därför behöver samhället göra det möjligt för fler äldre att bli mer fysiskt aktiva.

Inom idrottsrörelsen i Uppland finns idag föreningar som erbjuder åldersanpassad fysisk aktivitet, till exempel bowling, friidrott, orientering och tennis. Men det behövs fler. Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och ett socialt sammanhang och gemenskap. Vi vet att föreningen kan bidra till att många får känna den där viktiga samhörigheten och gemenskapen och som bonus också få röra på sig.

Med särskilt stöd för att få äldre att röra på sig och idrotta skulle vi kunna utveckla verksamheter som även når våra seniorer. Idag har idrottsföreningar inget ekonomiskt bidrag för att bedriva idrott för äldre. Det finns idag ett LOK-stöd för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott som kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn i åldern 7–25 år. Vi vill ha ett stöd till föreningsdriven senioridrott!

Ett gott åldrande förbättrar och förlänger livet och en av de insatser som har störst positiv effekt på människors hälsa är fysisk aktivitet. Det finns starka samband mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal hälsoaspekter, allt från självskattad hälsa till olika riskfaktorer för ohälsa samt till sjukdomar och förtida död. Om fler äldre tränar mer skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle spara mycket i hälso- och sjukvårdskostnader.

Upplands Idrottsförbund vill att det tillförs extra medel för ett utökat stöd till idrottsföreningar som vill jobba med idrott för äldre.

Vi gör mycket bra inom idrotten, men vi måste få förutsättningar för att göra mer! Tillsammans gör vi uppländsk idrott och folkhälsan starkare.

Dag Söderberg

Distriktsidrottschef Upplands idrottsförbund

Christoffer Johansson

Ansvarig folkhälsofrågor Upplands idrottsförbund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!