Borlänges svar till Dalkurd

Dalkurd röstar om att lämna Borlänge. Här är kommunens svar på klubbens frågor inför det extra årsmötet.

5 september 2016 18:04

Svar på frågor från Dalkurd FF, inkomna 2016-08-31

Här kommer svar på de frågor som ställdes från Dalkurd FF till Borlänge kommun, via mail från Maria Ahlnander 2016-08-31.

Kan Borlänge kommun garantera allsvenskt spel på Domnarvsvallen 2017?

Vår bedömning idag är att om Dalkurd går upp i allsvenskan så löser kommunen det som behöver lösas för att Domnarvsvallen ska vara godkänd för spel i allsvenskan. En upprustning av Domnarvsvallen görs under förutsättning att de fotbollslag som går upp i allsvenskan har för avsikt att spela på Domnarvsvallen långsiktigt. En dialog mellan kommunen, föreningen och Svenska Fotbollsförbundet är nödvändig.

Kan Borlänge kommun garantera likvärdig hemvist på Domnarvsvallen för Dalkurd FF - Brage?

Ja. En förutsättning är att vi har en samsyn kring vad ”likvärdig hemvist” innebär i praktiken.

Kan Borlänge kommun garantera byggnader på Domnarvsvallen utifrån behov, som Dalkurd FF får hyra?

Bedömning av behov sker alltid i dialog mellan kommunen och föreningen. I dialog kommer kommunen och föreningen

överens om behov, åtgärder och kostnader. När det gäller ert erbjudande om eventuellt köp av Domnarvsvallen så har Borlänge kommun idag ingen avsikt att sälja Domnarvsvallen. Kommunens långsiktiga strategi idag är att äga och förvalta våra gemensamma befintliga idrottsanläggningar.

Vi tackar för inbjudan till Dalkurds årsmöte, men vi kommer inte att närvara.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Meisels