Hotade arter trivs på Arlanda

Biologer har hittat sexton sällsynta djur- och växtarter på Sveriges största flygplats.

22 juli 2013 15:21

Sedan 2010 har de arbetat med att inventera miljön på Arlanda, med anledning av flygplatsens ansökan om miljötillstånd.

Två ovanliga blommor har hittats vid landningsbanorna - fältgentiana och finnögontröst, som båda är starkt hotade. Det framgår i en rapport som släpptes på måndagen.

Biologerna har även hittat ytterligare fjorton ovanliga arter på området, även de är sällsynta och sårbara, och rekomemenderar fler naturvårdsinsatser på Arlanda. Rapporten konstaterar att två hotade arter som tidigare funnits där nu försvunnit, troligtvis på grund av skogsavverkning och påverkan på sjö.

Samtidigt konstateras att ett flertal arter trivs och till och med gynnas av flygplatsverksamheten:
"Åtta rödlistade arter gynnas av den skötsel och förvaltning som sker på flygplatsområdet," står att läsa i Ekologigruppens rapport.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!