Gift i viken undersöks vidare

Sigtuna kommun får hjälp av staten att ytterligare undersöka och kanske sanera området kring den före detta räddningsskolan i Rosersberg.

17 december 2010 14:19

Tvisten har gällt att staten borde sanera området som man tidigare har använt bland annat giftigt brandsläckningsskum på.
Att det hittats för höga värden av PFOS (perfluoroktansulfonat) i fisk och i sediment i området har som UNT tidigare rapporterat oroat många boende kring Rosersbergsviken. PFOS kan orsaka cancer, leverskador och kan störa reproduktionen hos människor och djur. Det finns inga akuta faror för människor med de låga halter som uppmätts i Mälaren. Däremot är det osäkert vad som händer på lång sikt.
– SGU:s förtydligade ställningstagande till Sigtuna kommuns krav är viktigt och glädjande. För oss är det viktigt att staten tar sitt fulla miljöansvar, även när verksamhet avvecklas, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S) bland annat i en kommentar.

Han säger att Sigtuna kommun kommer att fortsätta att bevaka den fortsatta utvecklingen i ärendet.
SGU:s företrädare säger att deras avsikt hela tiden har varit att ta hand om miljön i området.
– Vår målsättning har hela tiden varit att lösa frågan på ett miljömässigt riktigt sätt, säger Göran Risberg vid SGU som när Avvecklingsmyndigheten upphörde i våras fick ta över ärendet. SGU företräder staten på uppdrag av Försvarsdepartementet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!