Fortsatt kritik mot Brista

Det nya Bristaverket i Märsta får fortsatt kritik. Nu har oppositionen i Sigtuna kommun lämnat ett yttrande till mark- och miljödomstolen. De menar att de planerade utsläppen kan leda till en miljökatastrof.

23 februari 2012 12:12

Sedan våren 2010 då Fortum Värme fick tillstånd att släppa ut renat rökgaskondensat från Brista 2 har det nya kraftvärmeverket varit en omdiskuterad fråga i Sigtuna kommun. Nu har Moderaterna och Folkpartiet lämnat in ett särskilt yttrande till mark- och miljödomstolen.
– När vi gick igenom handlingarna om var i Steningeviken Fortum vill släppa ut vattnet upptäckte vi att det saknades en hel del åtgärder och uppgifter som borde ha varit med i mark- och miljödomstolens beslut för två år sedan, säger Lars Lagerdahl (M).

Oppositionen anser bland annat att det aldrig har tagits hänsyn till totalutsläppet av kvicksilver och andra giftiga kemikalier, såsom kadmium och bly. Enligt yttrandet kommer Bristaverket att släppa ut totalt 17 kilo kvicksilver per år.
– Det är en horribelt hög andel av vad som släpps ut i hela länet. Det här tenderar till att bli en miljökatastrof, säger Lars Lagerdahl.
Björne Olsson (M), ekotoxikolog och ledamot i miljöskyddsnämnden med mångårig erfarenhet av liknande miljöfrågor, ställer sig bakom kritiken och menar att utsläppen bidrar till att försämra Mälarens fiskevatten.
– Fisken är redan kvicksilverförgiftad sedan flera årtionden tillbaka. Enligt Livsmedelsverket rekommendationer ska gravida kvinnor till exempel bara äta av den max två, tre gånger om året. Andra rekommenderas att äta fisk från Mälaren högst en gång i månaden, säger han.

Enligt Fortums miljöchef Ulf Wikström kommer utsläppen inte att påverka miljön negativt.
– Exponeringen av miljögifter i ett samhälle är oerhört komplext och har väldigt liten koppling till en enskild anläggnings placering. Du kommer inte att se en epidemiologisk effekt i just Sigtuna kommun, säger han.

Samtidigt menar Ulf Wikström att siffran gällande Bristaverkets totalutsläpp av kvicksilver inte längre är aktuell.
– Det är en grov, initial siffra som hade till syfte att undersöka om det över huvud taget var miljömässigt att genomföra ett sådant här projekt. Då är det ofta att man räknar med högre halter för att undvika att man gör en glädjekalkyl, säger han och påpekar att utsläppet snarare kommer att ligga runt fyra kilo per år.
Björne Olsson menar i sin tur att utsläppet får konsekvenser, oavsett hur stort det är:
– I Steningeviken har fisken redan exceptionellt höga halter av kvicksilver, högre än medelhalten i Mälaren. Vi kan inte släppa ut mer nu när det är så illa.
Citat

FAKTA

Kvicksilver
Abborre, gädda, gös och lake kan innehålla höga halter kvicksilver. Halten varierar beroende på var fisken är fångad.
Inom EU finns det gemensamma gränsvärden för högsta tillåtna halten i livsmedel. För fiskprodukter är gränsvärdet 0,5 milligram per kilo. För gädda är gränsvärdet 1,0 milligram.
I för stora mängder kan kvicksilver medföra negativa effekter på hjärnan och nervsystemet.

Källa: Livsmedelsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!