Anders Johansson vill ge Waidelich råd

Anders Johansson (S) kommunalråd i Sigtuna har från olika håll pekats ut som Socialdemokraternas ekonomisk politiske talesman Tommy Waidelich högra hand i framtiden.

30 mars 2011 13:40

Anders Johansson säger att det skulle vara kul att få dela med sig av sina erfarenheter. Han har förutom erfarenhet från kommunalekonomiska frågor även arbetat som politisk sekreterare i riksdagens finansutskott och skatteutskott.

Kommer du att bli Waidelichs rådgivare?
– Hur Tommy Waidelich bygger upp det lag som han ska ha runt sig i sin nya roll ska han så småningom själv svara på. För min egen del bistår jag gärna med mina tidigare erfarenheter. Jag har dock inga planer på att sluta som kommunstyrelseordförande och kommunalråd i Sigtuna kommun.

Vad tycker du om Tommy Waidelich?
– Jag tycker att riksdagsgruppen har gjort ett mycket bra val när Tommy utsågs till ekonomisk politisk talesman. Som lokal partiordförande och kommunalråd har jag jobbat tillsammans med Tommy Waidelich i tio år i hans roll som både partidistriktsordförande och riksdagsledamot, säger Anders Johansson.
Han tycker att Tommy Waidelich i det sammanhanget är en mycket skicklig politiker med hög kompetens på det ekonomisk politiska området samt en person som är mycket optimistisk och positivt lagd.

Det är precis vad vårt parti behöver, skriver Anders Johansson på sin blogg. Han skriver också att han under en middag fick möjlighet att lämna en första synpunkt Waidelich. Anders Johansson föreslår att arbetarrörelsens ekonomiska råd ska återupprättas.
– Vi i partiet, fackföreningsrörelsen och kooperationen behöver vara ett tydligt kraftfält i den ekonomisk politiska debatten och forskningen. Kopplingen till forskarna inom nationalekonomin måste återskapas och nya idéer och förslag om hur vi framöver kan föra en politik för utveckling och rättvisa, tillväxt och jämlikhet, måste mejslas fram, säger Anders Johansson.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!