Folkbildningen har aldrig varit så hotad som nu

Fredrik Sjöberg från Studieförbundet Vuxenskolan är starkt kritisk till regeringens minskade anslag till studieförbunden.
Fredrik Sjöberg från Studieförbundet Vuxenskolan är starkt kritisk till regeringens minskade anslag till studieförbunden.

Sänkt stöd till studieförbunden kommer att få katastrofala följder, skriver Fredrik Sjöberg i ett svar till Sakine Madon.

Replik 22 september 2023 07:00
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger blir det en sanning. Det är det som de folkbildningsfientliga krafterna inom Sverigedemokraterna, ivrigt påhejade av bland andra terrorforskaren Magnus Ranstorp, nu har lyckats övertyga regeringspartierna om.

Sakine Madon, du som alltid står upp för demokrati och svaga grupper, ser du inte vad som håller på att hända? Genom att montera ner medborgarnas och civilsamhällets främsta skola för demokratisk fostran skapas ett ”vi-och-dom-samhälle” där grupper ställs mot varandra, klyftor vidgas, samhället spricker och demokratin monteras ner. Vi vet sedan länge att det är SD:s agenda, men nu tävlar regeringspartierna om att vara värst. Folkbildning och demokratisk skolning är det bästa botemedlet mot detta. Därför är den stora neddragningen på folkbildningen farlig för vårt samhälle och vår liberala demokrati.

Neddragningen av bidragen med en halv miljard följer på en lång period av neddragningar. Statsbidragen har inte räknats upp i kronor sedan 2006, regionbidragen har minskat med en tredjedel och kommunbidragen med två tredjedelar. Studieförbunden har kämpat i motvind länge, främst på grund av att flera partier och debattörer inte vill, eller kan, se vad folkbildningen bidrar med. 

Många upprepar mantrat om ”fusk i studieförbunden”. Ja, det har förekommit fusk (som studieförbunden i våra egenkontroller har upptäckt och anmält själva), men är det skäl nog att ta bort ytterligare en tredjedel av statsbidragen? När Riksrevisionen lade fram sin rapport hade vi studieförbund redan tagit fram och åtgärdat en 19-punktsplan för hur fusk ska stävjas och förhindras. Studieförbunden i Uppsala län genomgick under 2020-2022 mellan 8 och 11 olika granskningar utan att något fusk upptäcktes här.

Du skriver (UNT 21/9) att ”självklart tycker nästintill alla svenskar att folkbildning är viktigt”. Det är just därför som den måste värnas. Den har aldrig varit så hotad som nu. Därför behöver alla demokratiska krafter ställa upp för folkbildningen innan det är för sent.

Fredrik Sjöberg, avdelningschef, Vuxenskolan Uppsala län

Svar

Just för att demokratin – och folkbildningen – är så viktig behöver fusket motverkas. Det är alltså konstaterat i Riksrevisionens granskningsrapport att det finns ”brister i alla led – från studieförbundens utbetalningar och kontroll, via Folkbildningsrådets styrning och uppföljning, till regeringens styrning”. Att påstå att Riksrevisionen och terrorforskaren Ranstorp springer SD:s ärenden är, Sjöberg får ursäkta, fånerier. Varken folkbildning eller skattemoral stärks av att så mycket pengar hamnar fel.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa