Rymningar kan inte förhindras helt

Avvikningar av brottsdömda har i princip upphört, skriver SiS-direktören Malin Östling.

Replik2024-02-02 06:30
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 29/1 i UNT skriver Sakine Madon att den ungdom som avvek från Bärby i söndags var ”skyldig till grovt brott”. I detta avseende krävs ett förtydligande från SiS håll. Det går att få uppfattningen att ungdomen i fråga befunnits skyldig i domstol, dömts till sluten ungdomsvård och placerats på Bärby. Så är dock inte fallet.

Ungdomen var placerad på Bärby enligt lagen om vård av unga, LVU. I den lagstiftningen finns inget samhällsskydd. Till detta kommer att det i SiS uppdrag ingår att förbereda barn och unga inför nästa steg i vårdkedjan. Därför kan olika typer av utevistelser, som exempelvis promenader eller aktiviteter i samhället, komma att bli aktuella.

Sett till utformningen av SiS vårduppdrag och nuvarande lagstiftning, som skribenten också nämner i sin text, är det svårt att helt förhindra avvikningar. Men SiS har minskat antalet avvikningar bland de unga som placerats enligt LVU med 40 procent från 2022 till 2023, från 420 till 248 stycken i hela myndigheten.

Avvikningar som involverar brottsdömda unga har i princip upphört helt. 2022 noterade SiS två avvikningar av den typen. 2023 hade vi en, som handlade om en ungdom i utslussningsfasen som inte återkom från en hempermission på utsatt tid. Detta visar att det säkerhetsarbete som SiS bedriver ger effekt.

Ledarsidans rubrik lyder ”Sis-hemmen helt fel plats för grova brottslingar”. Även här krävs ett förtydligande. Oavsett om straffverkställigheten av unga övergår till Kriminalvården från år 2026 kommer SiS, inom ramen för LVU, att vårda och behandla hundratals barn och unga med kriminellt beteende som placeringsgrund. Många av dessa kommer att ha gängkoppling och en hotbild, ett stort våldskapital och vara benägna att avvika.

SiS kommer att behöva stora resurser för att kunna fortsätta och intensifiera arbetet för att stärka trygghet och säkerhet. Inte minst krävs en omfattande upprustning av myndighetens eftersatta lokaler, och en lagstiftning som går i takt med samhällsutvecklingen. Delar av det senare är glädjande nog på väg, men mycket arbete återstår. Varken SiS eller samhället i stort har hängt med i de senaste årens eskalering av den grova ungdomskriminaliteten.

Malin Östling

ungdomsvårdsdirektör, Statens institutionsstyrelse (SiS)

Svar

Att den man i 20-årsåldern som rymde i söndags har gjort sig ”skyldig till grovt brott” är alltså vad Bärbyhemmets institutionschef Hans Bouven själv har sagt. Östling har däremot, tyvärr, helt rätt i att Sis inte har ”hängt med” när det kommer till den eskalerade grova ungdomskriminaliteten.

Sakine Madon

Politisk chefredaktör