Ibn Rushd fyller en viktig funktion i samhället

Ibn Rushds verksamhet bidrar till att minska segregation, skriver Maria Graner.

Replik 2 juni 2020 15:50
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

Svar till krönikan "Uppsalabor ska inte finansiera segregation" i UNT den 28 maj. 

Studieförbundet Ibn Rushd är inte en organisation med ”tveksamma värderingar”. Ibn Rushd fyller tvärtom en viktig funktion i samhället, bland annat genom att de når ut till marginaliserade grupper. Folkbildningsrådet har genomfört omfattande granskningar av studieförbundet och kommer inte att ompröva statsbidraget till Ibn Rushd. 

I rapporten "När tilliten prövas", som togs fram på uppdrag av Folkbildningsrådet, redogör Erik Amnå för en framgångsrik folkbildningsverksamhet, där Ibn Rushd lyckas nå grupper som står långt från det etablerade samhället. Ibn Rushds deltagare har kortare utbildning än deltagare i andra studieförbund, de har en svagare ställning på arbetsmarknaden och är nästan alla utrikes födda eller har föräldrar som är födda utanför Sverige. Vi menar att Ibn Rushds verksamhet bidrar till att minska segregation och överbrygga klyftor i samhället.

I studien ifrågasätts om Ibn Rushd ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt värderingsfrågor som antisemitism och homofobi, som är centrala i ett demokratiskt samhälle. Det handlar alltså inte om att studieförbundet har spridit antisemitism och homofobi, utan att de måste bli ännu bättre på att motverka spridningen av det. Detta är något som Ibn Rushd nu tar krafttag för att komma tillrätta med. 

Enligt rapporten finns det inga formella eller organisatoriska kopplingar mellan Ibn Rushd och Muslimska Brödraskapet, däremot kan det finnas vissa ideologiska anknytningar.

Vi delar Amnås bedömning att folkbildningen måste ha en särskild frihetsgrad. Folkbildningen är en arena där demokratin både förvaltas och utvecklas. Det innebär bland annat att ge utrymme för debatt och diskussion, studieförbunden har som arrangörer ett ansvar att säkerställa att olika åsikter får komma till tals.

Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet

Svar

Sheikh Jassem Al-Mutawa, som har beskrivit hur en man ska slå sin fru på ett islamiskt korrekt sätt bjöds in till ett event där Ibn Rushd stod som värd (SvD, 18/2 -14). Även Sheikh Mohammad - “homosexualitet [ska] straffas med döden”-Rateb Al-Nabulsi, var inbjuden. 

Under 2016 bjöds föreläsaren Zaghloul El-Naggar in, som skrivit att “Judarna utmärks genom sin blinda intolerans för andra nationer och hela mänskligheten”. Han har även gjort sig känd för att hata homosexuella och uppmana till jihad.

Genomgående för Ibn Rushd är att det är först när någon utomstående uppmärksammar problemen som de ställer in föreläsningarna. Det är uppenbart att - i alla fall delar av - Ibn Rushd har ytterst tveksamma värderingar. 

Det är illa att Folkbildningsrådet tar så lätt på kritiken. Ännu märkligare är att vi skattebetalare ska behöva argumentera för att våra pengar inte ska gå till sådana här organisationer. 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Sätt stopp för S företagarfientlighet

Sätt stopp för S företagarfientlighet

"Stadsteatern riskerar att bli begränsad till kultureliten om Kumpula får som han vill"

"Stadsteatern riskerar att bli begränsad till kultureliten om Kumpula får som han vill"
Politik

Hårdare straff för rattfylla väntas

Hårdare straff för rattfylla väntas

Insändare: Tack till Karin Sehlin

Debatt: För en kraftfull klimatpolitik och minskade klyftor

För en kraftfull klimatpolitik och minskade klyftor
Visa fler