Väntade tre veckor på oljesanering

Ett par droppar diesel kan ge smak åt en hel kubikmeter vatten. Därför är det viktigt att oljeförorenad mark saneras omedelbart.  Men för Mikael Morell i Östanå utanför Österbybruk dröjde det 18 dagar innan hans tomt sanerades.

6 november 2011 12:26

Det var 30 september som Mikael Morell upptäckte att någon hällt ut olja på hans tomt. Dagen efter anmälde han det till sitt försäkringsbolag Länsförsäkringar. Först nära tre veckor senare skedde en sanering, något som miljö- och hälsoskyddsinspektören Eric Renman tycker är på tok för sent.
– Man måste göra en sanering omgående, åtminstone inom ett dygn. En sådan sak är ingenting att vänta med. Beroende på oljans viskositet kan det ta ett par dagar eller flera veckor innan oljan sprider sig över större områden. Men ju längre man väntar desto större område måste man sanera eftersom
oljan sprider sig, säger han.
Även mycket små oljespill kan förstöra stora mängder dricksvatten, enligt Eric Renman.
– Det är förstås inte bra om oljan tränger in i dricksvattenbrunnen. Om oljekoncentrationen är tillräckligt hög blir vattnet otjänligt.

När saneringsentreprenören Relita kontaktade Mikael Morell ett par dagar efter anmälan, fick han höra att problemet snart skulle vara åtgärdat. Nu är han upprörd över att saneringen dragit ut på tiden.
– Det där skulle de fixa på en gång, sa de. Jag tycker att det är fruktansvärt illa
att saneringen tog så lång tid. Jag är inte så orolig för egen del men jag har barn och vill inte att de ska dricka vatten som kanske är dåligt, säger han.

När UNT kontaktar försäkringsbolaget Länsförsäkringar vill inte skadechefen Susanne Fagerberg uttala sig om huruvida saneringen tagit för lång tid.
– Men det låter inte vettigt att det har tagit flera veckor. Vi på Länsförsäkringar fungerar dock bara som en förlängd hand till kunden. Det är upp till entreprenören ifråga att åtgärda problemet på ett professionellt sätt.

Per Johnsson är vd för Relita Skadeservice och han anser inte att Relita har begått något fel i hanteringen av ärendet.
– Vi kom till platsen samma dag som vi fick uppdraget, och då gjorde mitt manskap bedömningen att det inte var en akut skada, bland annat eftersom det rörde sig om små mängder spillolja snarare än ren diesel. Så vitt jag vet är det inget problem med dricksvattnet i dag och marken är återställd.
Mikael Morell är dock inte övertygad.
– Jag har gått på vad miljö- och hälsoskyddsinspektören sa och det lät inte bra. Jag vill ju veta att det inte blir några bekymmer med vattnet längre fram, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna-Cajsa Torkelsson