Skyddsjakt på Gräsövarg

Skyddsjakt utfärdades på fredagsförmiddagen på den varg som dödade 13 får på ön Lilla Risten vid östra Gräsö på onsdagen eller natten till torsdag.

22 juni 2012 11:08

- Vi har begärt skyddsjakt på vargen och Naturvårdsverket har nu gett tillåtelse till det.  Anledningen är det finns får på många av de små öarna vid Gräsö och på dem kan ägarna inte skydda sina får med stängsel som på fastlandet. Öarna är för små helt enkelt och den här vargen kan lätt simma från den ena ön till den andra, säger Per Blomkvist, besiktningsman för rovdjursskador vid länsstyrelsen. En jaktledare har utsetts och jakten kommer förmodligen att inledas i helgen.
På torsdagen hittades 13 får  och lamm hos  Barbro Saltzman på Lilla Risten som dödadts  eller skadats så svårt  att de måste avlivas. Resten av den 30 djur stora flocklen skrämdes i väg.
På lördagen hade ytterligare fyra får hittats döda.
-  Det är sjutton döda får i nuläget och det är tre som vi inte har hittat än vilket är jobbigt. De döda fåren har vi hittat här på ön, i vattnet och på Gräsö. Två stycken har hunnit upp på land på Gräsö men hittats döda där, säger Barbro Saltzman.

Vargen har även observerats när den jagade ut ett par älgar i vattnet och själv simmade efter. 

Om det är samma varg som attackerade två andra fårbesättningar i Norduppland  i slutet av maj, vet inte Per Blomkvist.
- Det är svårt att säga. Vi har skickat in salivprover för analys men ännu fått några svar.
21 maj blev tio får dödade på en gård i Skållbo nordost om Österbybruk och natten  till söndag 27 maj dödades två får i Skaten mellan Forsmark och Ängskär.  Det är dagarna efter en attack som sannolikheten är störst att vargen återvänder.
- Jag har konstaterat att vargen återvände till de här  fårhagarna, men de åtgärder vi vidtog med akutstängsel och tyglappar som vi hänger upp och som skrämmer vargen har varit tillräckliga för att undvika nya attacker, säger Per Blomkvist.

Varg  har förekommit på Gräsö tidigare i modern tid. För tio år sedan sköts en varg på Gräsö, en  händelse som blev mycket uppmärksammad och som till slut ledde till en lagändring. Bonden Henrik Manfredsson upptäckte en augustikväll 2002 en varg på väg mot sina kor och kalvar i en hage och sköt den. På den tiden  fick man inte skjuta rovdjur förrän de gått till angrepp på tamboskap. Henrik Manfredsson friades dock av tingsrätten och i högre instanser  men fälldes till slut av Högsta domstolen och fick fyra månaders fängelse villkorligt. I praktiken fick han avtjäna 120 timmars samhällstjänst och betala 500 kronor i böter.
Några år senare ändrades lagen så att rovdjur får skjutas om de utgör ett hot mot tamboskap, men bara om man först försökt skrämma bort rovdjuret med varningsskott.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åke Ripenberg