Planeringssystem får personal att sluta

En lyckad planeringsmetod eller ett bristande system med övervakad personal? Mats Sjöborg (FP) menar att tidsstudier inom hemtjänsten leder till att personal slutat på grund av missnöje och han får medhåll av facket.

29 september 2011 12:04

Sedan 2006 har tidsstudier genomförts inom hemtjänsten i Östhammars kommun som ett sätt att underlätta planeringen. Systemet I-Care, som innebär att hemtjänstpersonalen via vårdtagarens larm registrerar när de går in och ut hos en brukare, ska dessutom garantera att ingen behöver betala för mer hjälp än vad man faktiskt fått. Men Mats Sjöborg, gruppledare för Folkpartiet i Östhammar, menar att systemet leder till avhopp bland personalen som känner sig övervakad och misstrodd.
- Visst tycker jag att det är rimligt att man håller koll på hur mycket hjälp de gamla får, och hur mycket tid som går åt till transport. Det är själva minutbevakningen av arbetstiden som jag tycker är orimlig. Jag vet från säkra källor att det finns anställda som valt att sluta inom hemtjänsten och gå över till andra jobb inom vården för att det här momentet varit för jobbigt, säger Mats Sjöborg.

Ordföranden i det lokala Kommunal, Torgny Bohlin, radar upp en mängd problem med I-Care.
- Det värsta för många anställda är att de känner sig kontrollerade. Många tycker också att systemet inte är användarvänligt, med flera buggar och rena fel. Dessutom finns inte tillräckligt med utrustning. När hemtjänstpersonalen ska registrera sina arbetstider efter avslutat pass händer det att de får skriva upp övertid för att de tvingats köa till en dator. Vi har använt I-Care i flera år och felen borde vara åtgärdade vid det här laget.
Hans kollega, Kristina Woxdal Pihl, huvudskyddsombud, tillägger att de snäva transporttiderna upplevts som mycket stressande för personalen.
- Tidigare räknade systemet med att det skulle ta fyra minuter att köra från Österbybruk till Morkarla. Tänk dig det under vintern, säger Kristina Woxdal Pihl.
- Ett system utan marginaler går inte att använda ihop med människor, säger Torgny Bohlin, som tycker att ledningen brustit i sin information om syftet med metoden.

Men Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande i socialnämnden, har inga planer på att lägga ner planeringssystemet. Hon skriver i ett svar till Mats Sjöborg att metoden är till gagn för både personal och brukare och att hans kritik är osaklig. Dessutom anser hon att all personal visst fått omfattande utbildning om syftet med planeringssystemet.
- Det är uppenbart att det inte finns något intresse av att ändra på systemet. Jag skulle önska att alla de som är kritiska skulle våga säga detta offentligt, så kanske det skulle bli ändring, säger Mats Sjöborg.

FAKTA I-CARE

I-Care är en programvara som ska säkerställa att brukaren blir rätt debiterad, och inte behöver betala för service som denne inte fått, samtidigt som systemet ska underlätta planering. I-Care med sitt in- och utloggningssystem kritiseras dock av personal för att vara onödigt krångligt. Bland annat går det inte att logga in om en vårdtagare pratar i telefon. I-Care känner inte heller av exakt var personalen loggat in, och därför kan vårdinsatsen av misstag registreras hos grannen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna-Cajsa Torkelsson