Obminska (M) träffar föräldrar

Förskolan står i fokus när riksdagsledamot Marta Obminska (M) besöker Östhammar på måndag.

9 september 2011 17:59

Hon kommer att träffa föräldrar med barn i förskoleåldern, för att höra deras tankar kring dagens förskoleverksamhet och diskutera hur framtidens förskola bör utformas.
–  Många småbarnsföräldrar kämpar med att få livspusslet att gå ihop. I den situationen spelar förskolan en viktig roll. Vi moderater vill ha tydligare mål i förskolans läroplan där mer språk och matematisk lek ingår, säger Marta Obminska.
Mötet äger rum på måndag klockan tio vid Sjötorget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!