Ljunghs bygge måste rivas

Kammarrätten går på samma linje som byggnadsnämnden i Östhammars kommun, vilket betyder att Claes Ljungh kan tvingas riva den omtvistade förrådsbyggnaden på ön Alören trots allt. Men Claes Ljungh tänker överklaga beslutet.

30 mars 2010 06:54
Kammarkollegiets generaldirektör Claes Ljungh har under en längre tid tvistat med Östhammars kommun om den byggnad som han uppfört utan bygglov på den lilla ön Alören utanför Öregrund.
Länsstyrelsen ansåg precis som byggnadsnämnden att det inte fanns något behov av en ny förrådsbyggnad för skogsbruk på fastigheten och slog fast att byggnaden måste rivas. Det ansågs också tveksamt om byggnaden verkligen var tänkt att användas som förråd, och inte som sommarstuga med tanke på byggnadens utformning och storlek.

Men länsrätten gav Claes Ljung rätt:
"Av utredningen i målet framgår att den näring som kommer i fråga på fastigheten är skogsbruk och fiske. Den aktuella byggnaden är utformad som en förrådsbyggnad och ska enligt uppgift från makarna Ljungh användas till förvaring av diverse redskap, bland annat motorsågar och fiskenät. Det har inte framkommit skäl att ifrågasätta det uppgivna syftet med byggnaden."

Den domen överklagades av Östhammars kommun, och nu har alltså kammarrätten kommit fram till att byggnaden måste rivas senast den 1 juni i år. Kammarrätten anser att byggnaden av utredningen att döma inte är omedelbart avsedd för att tillgodose något behov för skogsbruk och fiske. Det har inte heller kommit fram något som gör att undantag från kravet på bygglov bör medges, heter det i kammarrättens skäl för avgörandet.

Claes Ljungh säger till UNT att han kommer att överklaga kammarrättens beslut till Regeringsrätten.
- Jag kan konstatera att den här domstolen har gjort en annan bedömning än den förra. Självklart kommer jag att överklaga.
Hur ser du på kammarrättens skäl för beslutet?
- Jag har inga kommentarer i övrigt.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!