Gammal och ung nya stipendiater

Hargs bruk har nu utsett årets stipendiater. Det blir den unge violinisten Svante Rosén och riksspelmannen Hasse Gille som tilldelas vardera 40 000 kronor ur Stiftelsen Carl G Beck-Friis fond för naturvård och hembygdskultur 2009.

29 september 2009 10:09
60 år skiljer de två stipendiaterna åt. Svante Rosén, född 1991, från Hargshamn har spelat fiol sedan han var fyra år gammal. De senaste två åren har han bland annat medverkat i en stor internationell symfoniorkester som framför konserter i Österrike sommartid. Han tilldelas stipendiet "för fortsatta möjligheter att vidareutveckla det klassiska violinspelet och satsa på en karriär som violinist".

Hasse Gille, född 1931 är den 14:e och sista vallonsmeden i rakt nedstigande led från Gillesläkten. Han har bland annat intresserat sig mycket för folkmusik och då speciellt nyckelharpa. Sammanlagt har han byggt 243 nyckelharpor och enligt motiveringen har han "haft stor betydelse för den yngre generationens uppvaknande intresse för nyckelharpan, ett gammalt instrument, som är starkt förknippat med de uppländska vallonbrukstrakterna".
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Nevelius