Föroreningar hindrar byggplaner

Tekniska kontoret vill installera bergvärme i den byggnad som tidigare fungerade som laboratorium vid Österbyverken. Syftet är att kunna sälja den.

9 december 2012 14:58

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill att man vidtar flera försiktighetsåtgärder. Först när tekniska kontoret har undersökt marken för borrhålen och ledningsdragningen kan arbetet påbörjas.

Förvaltningen motsätter sig samtidigt att fastigheten används för bostadsbyggande. Tidigare undersökningar visar att marken vid det gamla laboratoriet är kraftigt förorenad. Här förekommer arsenik, koppar, bly och zink. Slambrunnen som ligger bredvid Sågdammen och själva dammen innehåller höga halter av kvicksilver och arsenik. Dessa föroreningar kan leda till hälsorisker för människor om bostäder byggs i området, anser förvaltningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!