Färre utryckningar i Öregrund

Räddningstjänsten i Öregrund skickas allt mer sällan ut vid akuta sjukdomsfall, något som gett allvarliga konsekvenser, nyligen i form av ett dödsfall.

29 april 2013 08:04

Trots att räddningstjänstens deltidsstyrkor ofta finns nära till hands i länet används de sällan vid akuta sjukdomsfall. Nyligen skedde ett dödsfall i Öregrund, där det tog 15 minuter innan ambulans kom till platsen.

Benny Andersson är stationsbefäl för Öregrunds deltidsstyrka. Han säger att det under senare år blivit allt mer ovanligt att räddningstjänsten skickas ut vid akuta sjukdomsfall i väntan på ambulans.
– Kriterierna har stramats åt, jag vet inte vad det beror på. Kanske är det av besparingsskäl, säger Benny Andersson.

Nyligen inträffade ett akut sjukdomsfall i Öregrund där det enligt uppgift tog 15 minuter efter larmning innan två ambulanser kom till platsen. Personens liv gick inte att rädda. Benny Andersson säger att deltidsstyrkan i Öregrund i regel kan vara på plats inom några få minuter eftersom räddningspersonalen som har jour redan finns på orten.
– De första minuterna är livsavgörande. Förut kunde vi göra mer nytta, när vi blev utkallade för bröstsmärtor under pågående hjärtinfarkter. Det är egentligen då man kan göra nytta.

Medhelp har avtal med landstinget i Uppsala län om ambulansdirigering och medicinsk bedömning vid larm som rör akuta sjukdomsfall. Geir-Erik Hyvärinen är divisionschef på Medhelp, och han hänvisar till de kriterier som landstinget har satt upp för IVPA (i väntan på ambulans). I Uppsala län handlar det om hjärtstopp, medvetslöshet, barn under sju år och trauma.
– Det är landstingets riktlinjer vi följer. Om vi gör bedömningen att det är ett prio 1-sjukdomsfall, och vi ser att det finns räddningstjänst i närheten kontaktar vi i sådana fall SOS Alarm och begär IVPA, säger Geir-Erik Hyvärinen.

UNT har utan framgång försökt nå ambulansledningen vid landstinget för en kommentar.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén