Centrum snyggas till

Den fyrkantiga och sterila 1970-talsmiljön i Örbyhus affärscentrum ska fräschas upp. I september börjar omdaningen.

14 juni 2013 11:04

– Det här blir ett lyft för hela samhället. Vi har inte haft ett ordentligt centrum, säger Eva Erixon från företagarföreningen.

I Örbyhus ter sig de stora ytorna kring Ica, möbelaffären, Vendelbadet och pizzerian som en asfaltöken. Den är också trafikfarlig, för linjerna till parkeringsrutorna är bortnötta. En bilist vet knappt vart man ska ta vägen. Och det har hänt att bilister har blivit osams på grund av otydligheten.

Förändringarna blir i huvudsak målade p-rutor och nyplanterade träd och buskar. Hela ytan får en tydlig struktur. En upphöjd gångväg med bulor för synskadade dras genom parkeringen. En liten grönyta mitt på parkeringen minskas, men blir å andra sidan mycket vackrare än i dag. Ett stort träd sparas och bredvid det ställs en skulptur, en hjort i koppar av den framlidne konstsmeden Folke Mattson som kommunen har köpt av släkten Mattsson. Den har fram till nu varit i privat ägo. Både trädet och skulpturen blir belysta.

Det blir markerade p-platser till Vendelbadet, så badgästerna kommer inte som nu att kunna parkera så nära badet som möjligt på Icas parkering.
– Parkeringen blir mycket bättre och vi får ned farterna, säger Thomas Karlsson på Ica Supermarket.

En yta som dock inte åtgärdas alls är den mellan Ica och Örbyhus Möbelaffär. Alla är överens om den är tråkig.
– Men den kan fungera för torghandel, säger Thomas Kihlström, säger kommunens tekniske chef.
Men på vintern är planen ett snöupplag.

Hela omdaningen kostar en miljon kronor. Örbyhus Tobo Vendel Företagarförening har man tryckt på hos kommunen för ett nytt centrum i några år. I januari i år inleddes en konkret dialog med kommunen och i september börjar ombyggnaden.

Men redan i augusti ska en ny gång- och cykelväg byggas från utkanten av bebyggelsen vid Skogspromenaden längs utfarten mot länsväg 292 fram till bensinmacken. Vägen kommer att få en så kallad smart belysning med solcellsdrivna lampor och röresledetektorer som tänder lamporna efter hand som någon trafikerar vägen. Budgeten ligger på 1,5 miljoner kronor.
– En gång- och cykelväg kostar 300 000 kronor per hundra meter att bygga. Till det kommer 25 000 kronor för en lyktstolpe var 25:e meter, förklarar Thomas Kilhlström.

I framtiden kan cykelvägen förlängas ned till Örbyhus goldfklubb 1,5 kilometer söderut. Men till det finns inga kommunala pengar nu. Kommunen behöver en medfinansiering från Regionförbundet för att ha råd att bygga gång- och cykelvägar.

Förra årets fick Skärplinge centrum en ansiktslyftning, i år är det alltså Örbyhus tur och nästa år är det dags för Söderfors.
Där har kommunen haft ett samrådsmöte med ett medborgarråd. Det utmynnade i en lång lista med önskemål, som inte bara gäller centrum, utan även Engelska parken, en närbelägen camping och annat. Men även i Söderfors får omgörningen inte kosta mer än en miljon kronor.
– Ortborna får själva prioritera, säger Thomas Kihlström.

Efter Söderfors är pengarna slut, för den här vändan.
– Vi kommer att äska pengar även för en förnyelse även av centrum i Tierp, Karlholm och Tobo, säger Thomas Kihlström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Gunnarsson