Bibliotek och bio kan byggas ihop

Ett nytt huvudbibliotek vid Bio Storbrunn kan bli verklighet. Men det förutsätter en överenskommelse mellan kommunen och IOGT.

23 januari 2014 10:20

Förra året genomfördes en bred remissrunda om var ett nytt huvudbibliotek i Östhammar bör byggas. Utifrån svaren sade kulturnämnden att man förordade ett nytt huvudbibliotek i Kvarteret Skolan, framför Brunnsskolan där det i dag är en återvinningsstation. Främsta skälet var att kommunen redan ägde marken.

Kommunchefen Peter Nyberg, som under resans gång hållit i utredningen om huvudbibliotekets placering, tog då ett nytt initiativ.

– Många hade i sina remissvar tagit ställning för Kvarteret Skolan utifrån att kommunen saknade rådighet över marken vid Bio Storbrunn. Vi tjänstemän varslade de förtroendevalda att vi kanske inte rett ut Storbrunnalternativet tillräckligt. Kunde vi förändra något och möjligen förvärva Storbrunnfastigheten, och i så fall till vilket pris?

En arbetsgrupp bestående av kommunchefen Peter Nyberg, tekniska kontorets chef Annila Bexelius och kulturchefen Lena Hellström började utreda saken närmare. Rent praktiskt skulle det gå, säger Lena Hellström i dag:

– Ett bibliotek i samklang med en fin biograf kan bli något väldigt positivt och en bra mötesplats för kultur och fritid. Det är ett spännande alternativ.

I så fall görs en tillbyggnad i Storbrunnsparken, på cirka 450-500 kvadratmeter. Mer än så har kommunen inte råd med. Det är hälften av den yta som ett nytt huvudbibliotek behöver, utifrån tidigare bedömningar. Men det skulle ändå kunna fungera, säger Lena Hellström.

– En förutsättning är att biblioteksverksamhet finns på den övriga ytan på Storbrunn också. Det handlar om kafeteria, foajé och konferensrum på övre plan.

Hans Norberg, ordförande i IOGT-logen, välkomnar kommunens intresse. En byggrätt på tomten finns redan.

– Vem som äger huset är inte det primära för oss. Det känns naturligt att ha den här verksamheten samlad som ett modernt kulturhus, säger Hans Norberg.

Kulturnämnden ska den 5 februari ta ställning till om man vill att arbetsgruppen går vidare.

– I så fall kommer vi att ha en fortsatt dialog med IOGT. Sedan lägger vi fram ett förslag för politikerna vad det här skulle kosta och innebära, säger Lena Hellström.

Samtidigt finns alternativet att bygga nytt vid Kvarteret Skolan kvar. Ett beslut kan tas i fullmäktige i april.

– Vi vill att det ska finnas ett så bra underlag som möjligt inför beslutet, säger Peter Nyberg.

Är det ett alternativ att kommunen hyr mark eller lokaler av IOGT?

– I praktiken nej. Vi diskuterar inget annat i dag än att köpa hela fastigheten, och det inkluderar huvudbyggnaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Josef Nylén