Barnmorskemottagningen stänger

Mödravården i Östhammar stänger den 1 mars och gravida kvinnor hänvisas till Gimo vårdcentral. Ökad patientsäkerhet anges som orsak till beslutet.

24 februari 2014 11:54

Under år 2006 flyttades tre barnmorsketjänster från Östhammars vårdcentrum till Gimo vårdcentral, och en halvtidstjänst blev kvar i Östhammar. Tjänsten utökades till heltid några år senare och delades upp mellan två barnmorskor, varav den ena nu går i pension och den andra slutar. I höstas tog man beslut i landstingets produktionsstyrelse om att flytta denna heltidstjänst till Gimo, för att ytterligare stärka mottagningen på Gimo vårdcentral. I och med omorganisationen blir det tre barnmorskor och en undersköterska på mottagningen i Gimo.

Landstingets primärvårdsdirektör Per Elovsson förklarar bakgrunden till beslutet.

– Vi får en mer robust verksamhet så här. Det är för skört att bara ha en barnmorsketjänst i Östhammar, det skapas en bättre arbetsmiljö då man är flera barnmorskor och patientsäkerheten stärks.

Per Elovsson menar att det ingår i mödravårdens uppdrag gentemot landstinget att göra hembesök hos mammor med tidig hemgång från sjukhuset. I detta avseende har mödravården i Östhammar brustit. Hembesök har inte kunnat genomföras i tillräckligt stor omfattning, eftersom det bara har varit en barnmorska som arbetat åt gången.

Varför kan man inte anställa en till barnmorska i Östhammar, för att stärka mottagningen där?

– Det finns inte tillräckligt många inskrivna mammor i Östhammar för att anställa en till barnmorska, säger Per Elovsson.

Maria Westerlund, chef för vårdcentralen i Östhammar, berättar att man i dag har 80 inskrivna mammor från Östhammar och Öregrund, vilket motsvarar underlag för en barnmorsketjänst.

– Men vi kan inte hålla patientsäkerheten med bara en barnmorska i tjänst. Det är självklart tråkigt att tappa kompetens och service, men det här beslutet handlar om patientsäkerhet för nyblivna mammor, säger hon.

Barnavårdscentralen kommer att finnas kvar i Östhammar som tidigare. Eftersom barnmorskemottagningen stänger kommer den del av verksamheten som erbjuder preventivmedelsrådgivning och cellprovstagning också att försvinna.

– Om det finns ett stort behov från kvinnor i Östhammar att lokalt komma till en barnmorska för exempelvis cellprovstagning, så kan vi försöka lösa det genom att barnmorskor från Gimo åker dit, säger Marlene Lundin, verksamhetschef för Gimo vårdcentral.

I och med förändringen kommer det bara att finnas en barnmorskemottagning i Östhammars kommun. I flera av länets mindre kommuner finns bara en mottagning.

– Gimo är den mest centrala orten i kommunen och därför passar det att ha mottagning just här, säger Marlene Lundin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lisa Gidlöf