Om UNT:s ledare

Upsala Nya Tidning startades 1890 för att stödja kraven på allmän rösträtt och deras politiska hållning är sedan dess liberal.

UNTs Ledarredaktion

UNTs Ledarredaktion

Foto: Adam Wrafter

Information2020-05-12 10:51

UNT:s ledare skrivs av den politiska redaktionens medarbetare och utgår från tidningens egna liberala traditioner. Ledarredaktionen består av Sakine Madon (politisk chefredaktör), Johan Rudström (ledarskribent) och Karl Rydå (debattredaktör och ledarskribent).

På ledarsidan publiceras också bidrag av ett antal fristående kolumnister. Kolumnisterna har inget ansvar för tidningens politiska linje utan medverkar för att bredda och komplettera analys och opinionsbildning på olika områden.

Genom att tidningen är stiftelseägd tryggas redaktionens oberoende av utomstående politiska eller andra intressenter.

Du når ledarredaktionen på ledare@unt.se

undefined
UNTs Ledarredaktion