Om UNT:s ledare

UNT startades 1890 av medlemmar i studentföreningen Verdandi för att stödja kraven på allmän rösträtt.

Uppsala 12 maj 2020 10:51

Verdandi var en liberal förening som höll på demokrati, frihandel, sociala reformer, internationalism och andlig frihet. Dessa liberala värden är också grunden för UNT:s politiska hållning. Genom att tidningen är stiftelseägd tryggas redaktionens oberoende av utomstående politiska eller andra intressenter.

Syftet med ledarsidor är att makthavare och samhällsförhållanden dagligen ska granskas på ett sätt som gör att varje medborgare lätt kan ta del av argument och motargument. UNT:s ledare skrivs av den politiska redaktionens medarbetare och utgår från tidningens egna liberala traditioner. Redaktionens arbete leds av tidningens politiska chefredaktör som har sitt mandat från UNT:s styrelse.

Invändningar mot resonemang i ledarartiklar kan införas under vinjetten replik. På ledarsidan publiceras också bidrag av ett antal fristående kolumnister. Kolumnisterna har inget ansvar för tidningens politiska linje utan medverkar för att bredda och komplettera analys och opinionsbildning på olika områden.

Till politiska redaktionens ansvarsområde hör också UNT:s debattsida. Ambitionen är att ge utrymme för en mångfald av kvalificerade inlägg och repliker i ämnen som intresserar tidningens läsare.


Ämnen du kan följa