”Ytterligare en arena att utöva våld på”

Digitaliseringen riskerar att bli ytterligare en arena där män kan utöva både fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor. Uppsala Kvinnojour varnar nu för "spionappar" och telefoner som lämnar digitala spår till våldsutövare.

4 februari 2019 09:00

På internets skitiga bakgator talar budskapen sitt tydliga språk: ”Track your girlfriend with a versatile GPS locator” och ”Spying: If you have doubts about your girlfriend’s activities, then these apps might come handy”.

Det finns en uppsjö av appar som kan användas av en person för att spåra sin partner. Och oftast ligger motiv som svartsjuka och misstanke om otrohet bakom användningen. Amanda Birging, informatör på Uppsala Kvinnojour, berättar att det nästan helt uteslutande är män som använder dem för att spåra sin kvinnliga partner

– Det är sårbart för kvinnor just då telefonen är en sådan stor del av ens liv, säger hon.

Enligt den akademiska studien "The spywareused in intimate partner violence", skriven av forskare från bland annat Cornell Tech University och New York University, finns det över 200 appar som kan användas till allt från att spåra en partner, till att läsa sms och till och med spela in video i smyg.

Utåt sett används apparna för att hålla koll på ens barn eller att hitta en borttappad telefon. Marknadsföringen verkar oskyldig i stil med: ”Vill du överraska din flickvän med ett besök som skulle vara helt fantastiskt för henne” (reds. översättning).

Men appar som "KidGuard" eller "Hitta min iPhone" kan användas som både ett övervaknings- och spårningsverktyg. På bloggar skrivs guider i stil med "Hur du läser raderade sms på din partners telefon". Och hemsidor för partnerövervakning marknadsför sig på Google jämte söktermer som "Catch cheatinggirlfriendiPhone."

– Telefonen, datorn och den digitala tekniken har blivit ytterligare en arena där en förövare kan utdela psykiskt våld. Men det kan även leda till fysiskt våld då en förövare kan söka upp sitt offer. Det finns en rädsla för att någon genom den digitala tekniken kan leta upp ett skyddat boende där flera kvinnor lever gömda, säger Amanda Birging.

På Uppsala kvinnojour ser man det som ett växande problem även om jouren varit förskonade från allvarligare incidenter.

– Vi kan stöta på ett obehag från kvinnor som ställer sig frågor som "vad kan han veta om mig?" eller upplevelser av att deras partner bara dyker upp. Kanske har den här personen tillgång till en spionapp eller på något annat sätt tillgång till platsinformation om vart du befinner dig, säger Amanda Birging.

Den här typen av "spionappar" är inte lagliga då de strider mot dataskyddsförordningen, GDPR. En fällande dom kan leda till höga böter eller fängelse då det kan klassas som dataintrång eller olovlig avlyssning. Bara att installera appen på en annans telefon kan vara ett brott.

Men "spionappar" är inte det största problemet när det kommer till digital förföljelse. Många appar, som verkar oskyldiga, Netflix, iTunes, Facebook eller Instagram, kan alla lämna digitala spår i form av platsinformation, positioneringsdata och IP-adresser som kan avslöja vart telefonen befinner sig.

– Våldet sker oftast i en nära relation. Allra oftast är förövaren en man som en kvinna har, eller har haft, en partnerrelation med. Man delar en massa konton, är inloggade samtidigt och man känner till varandras lösenord. Man har inte helt koll på vilken typ av data ens telefon läcker och hur den kan användas emot en. Vi på Kvinnojouren ser det som ett växande problem. Den tillgängliga informationen ökar möjligheterna till att övervaka, kontrollera och hota. Och det ökar risken för både psykiskt och fysiskt våld, säger Amanda Birging.

16 kvinnojourer, av totalt 26 stycken som deltog i en undersökning som SVT genomfört (totalt finns det drygt 200 kvinnojourer i Sverige, enligt Nationellt centrum för kvinnofrid), har uppgett att förföljelse och kontroll genom appar och teknik är ett stort och allvarligt problem. Men kunskapsnivån skiljer sig rejält från kvinnojour till kvinnojour och mellan myndigheter som polis och socialtjänst.

– Kvinnojourer med stora resurser kan anställa specialiserade säkerhetsföretag som hanterar den digitala säkerheten. Andra kvinnojourer förlitar sig på att vira in telefonen i folie eller lägga den i ett kylskåp, förklarar Amanda Birging.

LÄS MER:”Tekniken kan förråda oss”

Det finns en rad åtgärder att vidta för den som vill skydda sig för olaga övervakning. Det bästa är att inte använda någon telefon alls men för många är det inte ett alternativ. Därför är det viktigt att stänga av alla platstjänster på telefonen och inte låta någon app komma åt din kontaktlista. Inte använda delade konton till exempelvis streamingtjänster eller sociala medier. Använda anonyma konton där du ofta byter lösenord till starka lösenord.

Fakta: IT- och informatsionsäkerhet på UKK

Måndagen den 4 februari mellan 09.00-16.00 anordnar Uppsala Kvinnojour och it-säkerhetsföretagetSentor en konferens på Uppsala Konsert & Kongress. Syftet är att höja kunskapsnivån kring digital säkerhet med fokus på IT- och informationssäkerhet i arbetet med våldsutsatta. 200 deltagare från andra kvinnojourer i Sverige, polisen, Socialtjänsten och representanter från hvb-hem som också arbetar med skyddat boende, kommer att delta. Konferensen är inte öppen för allmänheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Rydell