Webbplats för bättre juverhälsa

På den nya webbplatsen Juverportalen ska den som vill kunna lära sig mer om mjölkkors juver och de sjukdomar som kan drabba dem.

14 augusti 2019 12:00

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och lantbruksföreningen Växa Sverige som har tagit fram webbplatsen. Målgruppen är veterinärer, mjölkproducenter och nyfiken allmänhet.

Webbplatsens fokus ligger på sjukdomen mastit, vilken också kallas för juverinflammation.

Enligt Karin Persson Waller, statsveterinär vid SVA, är mastit den vanligaste sjukdomen hos svenska mjölkkkor.

– Det är därför viktigt att höja den generella kunskapsnivån om mastit och hur sjukdomen förebyggs. Förhoppningen är att Juverportalen ska hjälpa till med detta genom bland annat konkreta tips och råd om hur man lyckas med juverhälsan i mjölkkobesättningen, säger hon i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Felix Wedjesjö