Vulkanaskan har nått Uppsala

Vulkanaska från Eyafjallajökulls utbrott i Island har fallit ner vid Uppsala. Men halterna av pyttesmå och potentiellt hälsofarliga partiklar av vulkanaska är än så länge mycket låga.

25 april 2010 09:54

Det visar de allra första analyserna av prover tagna på marken i och kring Uppsala, som gjorts av forskare vid Geocentrum vid Uppsala universitet.
- Ja, det har fallit ner vulkanisk aska här, men dessbättre bara i mycket små mängder. Det är goda nyheter eftersom det innebär att det inte föreligger något omedelbart hot, vare sig för människor eller för boskap, säger vulkanforskaren Valentin Troll, professor i petrologi vid Uppsala universitet.


Sedan Eyafjallajökulls utbrott startade i mitten av april har hans forskargrupp samlat in prover för att undersöka om en del av den aska som vulkanen spytt ut i atmosfären till sist fallit ner ett par 100 mil längre bort.
- Tekniken är enkel. I utplacerade plastskålar samlas damm och stoft som faller ner, ofta i regndroppar. Efter att ha filterat bort vattnet och torkat dammet undersöker vi stoftpartiklarna i vårt svepelektronmikroskop, berättar Valentin Troll.
I flera fall har analysen bekräftat att det i proverna funnits partiklar som är lika små, ser ut som och är uppbyggda precis på samma sätt som "jämförelsepartiklar" av vulkanaska som samlats in i samband med andra vulkanutbrott.
- Halterna kan skifta beroende på var proverna samlats in, men de utgör bara någon del av en procent av alla partiklar i proverna. Här i Mellansverige är partiklar från stadsluften ett mycket större problem för andningsvägarna än vulkanaska, säger Valentin Toll.


Insamlingen och analyserna håller nu på att utökas till hela Sverige och kommer senare att jämföras med resultaten av liknande undersökningar som görs i andra europeiska länder. Så småningom ska forskarna också i detalj analysera askpartiklarnas kemiska uppbyggnad.
- Vi hoppas kartlägga och kvantifiera hur vulkanaska av olika storlek spridits för att kunna utveckla instrument för att kunna göra förutsägelser i samband med framtida utbrott. Eyafjallajökulls utbrott har varit en väckarklocka för att göra detta viktiga arbete, säger Valentin Troll.
Senare kommer forskarna också att undersöka den kemiska sammansättningen hos vulkanaskan som faller ner över Sverige.
- Det är viktigt att veta när fluor och andra skadliga komponenter från den kan komma upp i kritiska nivåer. Vulkanaska som fallit ner på gräs och andra växter kan förgifta kor, får och andra betesdjur, säger Valentin Troll.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!