"Vill inte leva längre om jag kostar för mycket"

Den psykiatriska mottagningen för patienter med psykos, 114, stängdes utan förvarning ned över julen. Oroliga patienter har nu tagit till sociala medier efter att ha blivit hänvisade till öppenvården.

5 januari 2017 09:19

Sedan beskedet kom att 114 skulle stängas ned har sociala medier fyllts med kommentar från oroliga patienter. En av kanalerna som fått mest trafik är Pillerpodden – podcasten och företaget som jobbar för ungas psykiska hälsa. Siri Strand, en av de två tjejerna bakom Pillerpodden, är missnöjd med hur psykiatrin hanterat situationen.

– Vi har fått in ett tiotal mejl och kommentarer av folk, som nu inte vet var de ska vända sig. Det är ingen rolig läsning. Till exempel skrev en person "Jag vill inte leva längre om jag kostar för mycket".

Mottagningen ska enligt Siri Strand ha stängts av just ekonomiska skäl.

– Så som jag har förstått det har psykiatrin resursbrist och det nya systemet är helt enkelt en i en rad av förändringar som drivits igenom för att dra ner kostnaderna.

Det nya systemet ska bestå av ett mobilt mellanvårdsteam, alltså en grupp som ska följa upp patienterna efter att de skrivits ut från heldygnsvården. Men Siri Strand vill inte uttala sig om det nya systemet eftersom det är svårt att bedöma något som inte finns än.

– Jag är säker på att det kommer att fungera när det väl går i drift, men problemet är att det nu finns ett gap. Förändringen har helt enkelt drivits igenom med för dålig framförhållning. Psykiatrin måste bli bättre på att gå ut med information tidigare, tycker hon.

Gunilla Svedström, chef för psykiatrin vid Akademiska sjukhuset försäkrar att det nya systemet kommer tas i drift i slutet av januari. Under tiden kommer psykosvårdens öppenvård samt Avdelning 1 finnas tillgänglig.

– Vi ser psykosvårdens nya mellanvårdsteam som en utveckling för att förebygga återinsjuknande. Dessutom kommer vi att utöka psykosvårdens gruppverksamhet i öppenvården, tillägger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!