Vill ha in rapporter om döda fåglar

Två otäcka fågelvirus letar sig uppåt i Europa. Nu ber Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) allmänheten att rapportera in alla döda fåglar som hittas i Uppland.

17 juli 2019 12:04

Virusen, som kallas West Nile-viruset och Usutuviruset, har fåglar som huvudvärd och en smittcykel där virus cirkulerar mellan fåglar och myggor. Kråkfåglar, trastfåglar och rovfåglar, främst ugglor, är särskilt känsliga för virusen. I nuläget har SVA, som har sitt säte i Uppsala, mottagit rapporter om ett tiotal döda fåglar i Sverige, varav "någon enstaka" från Uppsala.

– Vi har fått in någon fågel från Uppsala men precis som för övriga fåglar som skickats in var resultatet negativt, säger Aleksija Neimane, ansvarig för projektet.

Smittade fåglar uppvisar inga särskilda tecken som avslöjar att de bär på viruset, utan de måste analyseras för att ett definitivt svar ska kunna ges.

Uppmaningen att rapportera in döda fåglar gäller samtliga som hittas söder om Dalälven. Det finns inget särskilt ställe som man bör hålla koll på i Uppland utan allmänheten ombeds hålla ögonen öppna var man än befinner sig.

– Det finns ingen anledning att tro att virusbärarna skulle befinna sig på vissa platser. Vi vill ha in rapporter oavsett var fåglarna hittas, säger Aleksija Neimane.

Hon tror inte att Sveriges fåglar kommer vara fredade från virusen särskilt länge till.

– Båda virusen rör sig norrut så jag tror att det bara är en tidsfråga innan de hittas i Norden.

Projektet pågår året ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Weimer

Ämnen du kan följa