Vill bevara grönområden

Bygg inte i grönområden! Majoriteten av Uppsalaborna vill inte råda bot på bostadsbristen genom att bygga bostäder i grönområden, visar UNT:s opinionsundersökning.

24 juni 2014 07:46

Uppsala lider av bostadsbrist. 90 000 personer står i kommunens bostadskö och underskottet av bostäder är påtagligt. Ett alternativ för att få bukt med problemen är att bygga fler bostäder i stadens grönområden. Men majoriteten av Uppsalaborna tycker inte att det är någon bra idé. Det visar en opinionsundersökning som UNT gjort med invånarna i Uppsala kommun med hjälp av opinionsföretaget Novus. Sex av tio svarade att det är "Dåligt" eller "Mycket dåligt" att bygga fler bostäder i grönområden. Drygt var femte, 22 procent, tyckte att det var en bra idé.

Uppsala kommun har de senaste åren byggt mycket bostäder i just gröna områden. Man byggde i Ekonomikumparken , Frodeparken förändrades till följd av bostadsbyggande, Stadsskogen naggades i kanten i Sommaro, i Tegnérparken byggdes det trots protester och en del av Bergsbrunnaparken fick också ge vika för hus. Dessutom finns det mer eller mindre konkreta planer på ytterligare bostadsbyggande i gröna områden, exempelvis i kraftledningsområdet i Sala backe, ett skogsområde i Eriksberg, runt Flogstamasten , en park i Luthagen och i Årstaparken.

– Om vi inte ska bygga i grönområden, var ska vi då bygga? I stort sett all obebyggd mark är gröna områden. Bygger man inte där kan man inte bygga alls och en kommun som inte bygger är oattraktiv. Det finns forskning som visar att arealen av grönområde inte har betydelse utan att kvalitén är det viktigaste. Vi har också målet att varje Uppsalabo ska ha max 300 meter till ett grönt område, säger kommunalrådet Cecilia Forss (M).

Det mest omdiskuterade grönområdet i Uppsala är troligtvis Seminarieparken. Där man talat om att bygga bostäder både i eller invid området. På kommunfullmäktige i maj konstaterade plan- och byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (M) att "Seminariet är ingen park. Det är en exploateringsbar yta". Ett uttalande som hon står fast vid. För när det kommer till fler bostäder så är det förtätning av staden som gäller, enligt Liv Hahne.

– Alla partier har enats om att vi ska bygga inåt. Dessutom måste efterfrågan få styra. Den som vill ha bostad kan åka till Tierp och få bostad i morgon. Men människor vill bo centralt, bo tätt och det är också det bästa klimat- och kommunikationsmässigt. När invånarantalet stiger har vi dessutom långt gångna bostadsplaner i Brillinge , Ulleråker och stråket ut mot Gunsta , säger Liv Hahne.

För Socialdemokraterna står också förtätning i fokus.

– Det är det bästa alternativet. Men det är också oerhört viktigt att arbeta med förtätning i orterna kring Uppsala så att Skyttorp , Storvreta och Vattholma kan växa och utvecklas, säger kommunalrådet Erik Pelling

Om S vinner valet lovar de först och främst en attitydförändring.

– Liv Hahne verkar tycka att parker bara är exploateringsmark och den attityden funkar inte. Vi måste vara oerhört restriktiva med att bygga i grönområden, säger Erik Pelling.

S vill angripa vad man kallar "döda ytor", främst industrimark och parkeringsytor. Där och i kransorterna kommer man lägga fram konkreta förslag på bostadsbyggande.

Miljöpartiets kommunalråd Maria Gardfjell nämner inte förtätning som den främsta lösningen på bostadsbristen, i stället ska kollektivtrafiken få styra.

– Vi måste börja planeringen av spårväg i Uppsala. Där hållplatserna placeras ska vi bygga bostäder. Vi måste också förtäta, men på ett sätt som sätter naturområden i fokus, säger Maria Gardfjell.

Hon vill också bygga på parkeringsplatser och satsa på bostäder längs järnvägen genom att bygga i kransorterna och även i Bergsbrunna-Sävja och Librobäck där nya tågstationer är planerade.

Unga mer positiva

Tycker du det är bra eller dåligt att bygga mer bostäder i Uppsalas grönområden för att råda bot på stadens bostadsbrist?

Alla

Mycket bra 8 procent

Ganska bra 14 procent

Varken eller 17 procent

Ganska dåligt 28 procent

Mycket dåligt 32 procent

Vet ej 2 procent

Män

Mycket bra 9 procent

Ganska bra 14 procent

Varken eller 16 procent

Ganska dåligt 29 procent

Mycket dåligt 30 procent

Vet ej 3 procent

Kvinnor

Mycket bra: 6 procent

Ganska bra: 14 procent

Varken eller 18 procent

Ganska dåligt 27 procent

Mycket dåligt 34 procent

Vet ej 1 procent


18–29 år

Mycket bra 10 procent

Ganska bra 25 procent

Varken eller 22 procent

Ganska dåligt 24 procent

Mycket dåligt 18 procent

Vet ej 1 proc


30–44 år

Mycket bra 7 procent

Ganska bra 13 procent

Varken eller 16 procent

Ganska dåligt 34 procent

Mycket dåligt 28 procent

Vet ej 2 procent


45–59 år

Mycket bra 5 procent

Ganska bra 10 procent


Varken eller 14 procent

Ganska dåligt 29 procent

Mycket dåligt 40 procent

Vet ej 3 procent


60-år och uppåt


Mycket bra 8 procent

Ganska bra 8 procent

Varken eller 13 procent

Ganska dåligt 24 procent

Mycket dåligt 43 procent

Vet ej 4 procent

Frågan ingår i en lokal opinionsundersökning som Novus har gjort åt UNT.

Totalt genomfördes 1 000 intervjuer med boende i Uppsala kommun under perioden 23 april–11 maj 2014.

Svarsfrekvensen var 57 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!