"Vi måste lära oss leva på ett helt nytt sätt"

Keri Facer är ny Zennström-professor vid Uppsala universitet. "Jag jobbar med att bygga dialog mellan universitetsvärlden och övriga samhället."

2 juni 2019 10:00

Anslagstavlan på Keri Facers rum på Geocentrum är fylld av tankebubblor med ord skrivna i rött och grönt och pilar som går däremellan. Hon har nära till skratt och gör långa, engagerade utvikningar om allt från universitetens roll i klimatförändringens tid till nödvändigheten av att tala om kärlek och hur hon arbetar med experimentell sociologisk forskning.

– Jag försöker fundera ut ett sätt att säga detta utan att låta som en galen gammal hippie. Men kärleken spelar roll! Om vi inte hyser kärlek för planeten och om vi inte tillåter oss att bry oss om varandra och våra barn får vi stora bekymmer.

Keri Facer är den tredje gästprofessorn i klimatledarskap vid Uppsala universitet, en tjänst som IT-miljardären Niklas Zennström finansierat via en donation till sitt gamla lärosäte.

Medan vi dricker te hör jag mig själv återkommande fråga: vad vill du uppnå som ny Zennström-professor? Hennes svar förblir storslagna och övergripande.

– Jag studerar hur vi kan lära oss att leva hållbart.

Eller:

– Jag är intresserad av hur människor tillsammans kan finna vägar att leva goda, fossilfria liv.

Det tar en stund innan jag inser att hon svarar så för att hon vill betona det lärande perspektivet. Hennes specialområde är utbildningsvetenskap och hon är professor i något så svåröversättbart som ”educational and social futures” vid universitetet i Bristol.

– Ingen vet hur vi ska leva hållbart och kunna samexistera med andra arter. Vi måste uppfinna nya sätt att organisera våra liv.

Metoden hon använder är deltagande forskning och involverar många olika grupper i samhället. I höst inleder hon till exempel ett partnerskap med Uppsala konstmuseum. Den 29 september kommer ett hundratal Uppsalabor delas in i små grupper som får vandra från slottet i alla riktningar ut i staden för att vittna om vad de upplever i form av natur. Några kommer att studera en kvadratmeter av en gräsmatta för att upptäcka vad som finns där, andra kommer att vandra utmed Fyrisån. Någon grupp undersöker träden i staden.

– Sen kommer vi att återsamlas vid slottet för att skapa ett konstverk som får utgöra ett underlag för diskussion. Ytterst handlar det om att ta reda på vilken relation Uppsalaborna vill ha med naturen. På kvällen fördjupar vi samtalet mellan allmänheten och olika forskare, säger Keri Facer.

Hållbart byggande är ett annat område som Keri Facer arbetar med, och hon vill dra igång dialoger om vad detta kan vara med alla som är intresserade.

Hennes forskning skiljer sig därmed från den tidigare Zennström-professorn Kevin Anderson, som hade ett naturvetenskapligt fokus. Medan han lyfte fram hur bråttom det är att ställa om för att undvika en skenande klimatförändring, fokuserar Keri Facer på hur samhällsomvandlingen ska komma till stånd.

– Universiteten måste samarbeta med näringslivet, politiker och ideella organisationer. Det vore oetiskt om akademien ensam försökte besvara frågan hur vi kan leva hållbart, säger Keri Facer.

Hon framhåller samtidigt att universiteten besitter en maktposition och därmed har ett särskilt ansvar.

– Universiteten måste visa att de kan göra den egna verksamheten klimatneutral. Men de bör också axla en ledande roll i omställningen av samhället. En viktig förändring vore att modernisera utbildningarna på ekonomiområdet, så att de ekonomiska modellerna tar hänsyn till de planetära gränserna. Studenterna efterfrågar det, och jag samarbetar med dem, säger Keri Facer.

Keri Facers olika forskningsprojekt är ännu i sin linda. Om två år vet vi mer om hon tillsammans med andra aktörer i regionen lyckats föra Uppsala universitet och staden några steg närmare hållbarhet.

För hennes typ av forskning är förstås språket viktigt och dagen efter intervjun ska Keri Facer på sin andra lektion i svenska. På fritiden har hon börjat upptäcka Uppsalas omgivningar på cykeln som hon inhandlat från kommunens cykelverkstad.

– Att cykla utmed Fyrisån var fantastiskt vackert!

På frågan om hon är optimistisk eller pessimistisk om framtiden svarar hon:

– Det beror på vilken dag det är. Bra dagar är jag hoppfull, när jag ser hur kreativa människor kan vara.

<p>Nya Zennström-professorn i klimatledarskap</p>

Keri Facer från University of Bristol är den tredje gästprofessorn på Zennströms klimatprofessur med inriktningen klimatledarskap.

IT-miljardären Niklas Zennström donerade år 2008 15 miljoner kronor till Uppsala universitet för att stötta klimatforskning.

Pengarna räcker till fem gästprofessorer under en 10 årsperiod.

Keri Facer är professor i utbildningens och framtidens samhälle vid University of Bristol.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Jewert