"Vi har inte gjort något fel"

Det är inte planeringen som felar, utan kravet på snabba busslinjer. Det säger Liv Hahne (M), tidigare ordförande i byggnadsnämnden. Nuvarande ordföranden Erik Pelling (S) håller inte alls med.

12 januari 2018 07:00

– Man tänkte fel och tabbade sig rejält, det är inget vi i kommunen ska hymla om.

Så förklarar Erik Pelling (S) att inga bussar kommer att köra in till Lindbacken med tusentals invånare. Även om det i detaljplanen från 2010 står att det ska gå en busslinje in till Lindbacken, som ska kunna vända och köra ut igen, så har Upplands lokaltrafik sedan gjort bedömningen att förutsättningarna för det inte finns. Det är helt enkelt för trångt.

– Gatubredden är viktig, det är mycket som ska rymmas som bilar, bussar, gång- och cykelbanor, trädplanteringar etcetera. Här har man uppenbarligen planerat fel. I varje utbyggnad nu tittar vi mycket på gatubredden. Över huvud taget är det en helt annan prioritet i dag på frågor om kollektivtrafik och hållbart resande, säger Erik Pelling.

Liv Hahne (M) var ordförande i byggnadsnämnden när detaljplanen antogs. Enligt henne drevs utbyggnaden fram framför allt eftersom markägarna planerade småhusbebyggelse, något det alltid varit brist på i Uppsala.

– Det är inte så enkelt att ett nytt bostadsområde planeras utifrån kollektivtrafiken, säger hon, som dock hävdar att det ska gå att komma in med buss.

– Vi som planerade har absolut inte gjort fel här. Möjligheten för buss finns, men man vill inte dra busslinjerna dit där folk kliver av och på för att man inte vill tappa minuter i restid. Det är som vid Gränby centrum, dit det inte heller går buss ända fram, säger Liv Hahne.

Hon poängterar också att det i dag faktiskt går täta bussturer, men från en hållplats ute vid väg 288.

– Den som väljer bilen i stället får väl titta på sin kostnad och fundera på om det inte är värt att gå ut till vägen i stället.

Även Erik Pelling pekar på möjligheten att ta länsbussen.

– Men Lindbacken är stort och man kan ha flera kilometer till busshållplatsen, och det är egentligen för långt, säger han.

Planer på flera nya områden runt om Jälla och Lindbacken finns redan för framtiden. Men innan de planerna kan sättas i verket behöver kommunen ta ett helhetsgrepp för området, menar Erik Pelling. Ett förslag som Linbackenbor lägger fram när UNT besöker bostadsområdet är att öppna en till infart, söderifrån. Idag är det redan trångt vid den enda infarten in i bebyggelsen.

– Utan en helhetsbild är det lätt att missa saker. Och en till infart är absolut en fråga vi kan titta på i ett programarbete för området. Då kommer det också bli mycket samråd och dialog och möjligheter att utvärdera och komma till tals.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri

Ämnen du kan följa