"Vi blev lurade att flytta hit"

Lisbeth och Tommy Andersson flyttade från lägenheten som varit deras hem i 25 år, i tron om att de fått ett LSS-boende. Nu bor de i stället på ett äldreboende och känner sig lurade och isolerade. "Vi är för unga för att bo här".

29 mars 2019 07:00

Paret bor på Karl-Johansgårdarna i Svartbäcken, ett äldreboende med plats för äldre och dementa.

– De har hamnat där de inte borde vara. Här vårdas väldigt gamla människor, en del med demens. De har helt enkelt inte det omsorgsbehovet, säger Monica Svensson, som är kontaktperson och nära vän med paret.

Hon kämpar för att Lisbeth, 68 och Tommy, 65, ska få ett boende som bättre motsvarar deras behov. Båda är pigga och sociala och ingen av dem har en demenssjukdom. Däremot kan de inte förstå konsekvenserna av olika beslut, berättar Monica Svensson.

– Man måste vara jättenoga med att förklara och det är inte säkert att följderna blir mer lättbegripliga för det. Tyvärr har det fallerat, säger Monica Svensson.

– Ja, vi blev lurade att flytta hit, säger Lisbeth.

– Vi har inte så mycket kontakt med de andra för de är så gamla, säger Tommy.

Lisbeth Andersson har en förvärvad hjärnskada, epilepsi och är blind. Hon omfattas av LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Maken Tommy har en funktionsnedsättning och omfattas av insatser enligt SoL, socialtjänstlagen.

Två olika slags biståndsbedömningar som nu ställt till det. Problemet handlar om att Tommy inte har ett LSS-beslut, något som Lisbeth har. Och därför kan paret inte bo ihop på ett LSS-boende. För det krävs ett LSS-beslut för båda.

– Om Lisbeth skulle få ett erbjudande om LSS-boende kan inte Tommy flytta med eftersom han inte omfattas av LSS. Det är helt absurt. Kommunen säger själva att de bor på fel ställe. Samtidigt säger de att det inte går att ändra beslutet, säger Monica Svensson.

Hon menar att det har blivit en byråkratisk soppa av allt, med möten efter möten, utan att något händer.

– De trodde att det var ett LSS-boende där de kunde bo tillsammans, säger Monica Svensson.

I samband med att paret tackade ja till ett äldreboende och då llämnade lägenheten de bott i, i 25 år, försvann dessutom rätten till personlig assistent och hemtjänst för Lisbeth. Eftersom hon fyllt 65 fick hon inte heller gå på daglig verksamhet, som tidigare fyllde vardagen med meningsfull sysselsättning.

– Allt det sociala försvann. Jag tycker att de är helt meningslöst, vi har inget att göra på dagarna, säger Lisbeth.

Kommunen har valt att inte kommentera det enskilda fallet men säger att om två personer har olika biståndsbeslut så utreds individernas behov var för sig. På grund av detta kan det bli problem om ett par har olika boendebeslut.

– Vi har många personer som bor tillsammans på våra gruppbostäder men då har båda ett LSS-beslut, säger Liselotte Engqvist, avdelningschef på omsorgsförvaltningen, Uppsala kommun.

En gruppbostad enligt LSS har tillstånd från IVO, inspektionen för vård och omsorg, för fem till sex personer. Men de har inte tillstånd att verkställa SoL-beslut.

– Om en lägenhet blir ledig så kan inte ett par automatiskt flytta in, för då blir det sju personer som bor där samt att det tillståndet gäller inte personen med SoL-beslut. Däremot är det inget som säger att båda personerna inte kan ansöka om ett SoL-beslut och då få sin verkställighet på ett särskilt boende för äldre. I Uppsala kommun finns en par-boende garanti, säger Liselotte Engqvist.

Det är precis ett sådant beslut som paret Lisbeth och Tommy Andersson har. Ett beslut, anser de, som inte passar deras livssituation.

Kan personer som är yngre och med funktionsnedsättning bo på äldreboende?

– Ja, om beslutet om hur personens behov kan tillgodoses grundar sig på ett beslut enligt socialtjänstlagen. Det finns inga specifika boenden med olika inriktningar utan här får man i samråd med sin biståndshandläggare och boendesamordnare försöka hitta individuella lösningar, säger Liselotte Engqvist.

Monika Svensson tycker att kommunen borde lösa problemet med lite god vilja och tror att det är fler som kan drabbas av att hamna på äldreboende fast man inte hör hemma där.

– De har bett om att få byta boende men inget händer. De är varken gamla eller dementa och är helt enkelt felplacerade. Det är mycket beklagligt att det inte går att rätta till, säger Monica Svensson.

Fakta

Personer med omfattande funktionsnedsättningar kan ha rätt till boende med tillgång till personal. Det kan handla om gruppbostad, servicebostad eller liknande. Insatser kan även sättas in i form av bland annat hemtjänst.

Bestämmelserna finns i socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Särskilt boende är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Det kallas också vård- och omsorgsboende. Det är ett boende för personer som har ett stort och långvarigt behov av vård och omsorg. På boendet får personen vård och omsorg dygnet runt. Man bor i egen lägenhet eller har ett eget rum, men det finns också gemensamma lokaler.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hellberg