Vd påstod att silver botar cancer

Ett företag har olagligt marknadsfört så kallat kollodialt silver som bot mot en rad sjukdomar. Det beslutar förvaltningsrätten i Uppsala och fastställer ett viteshot mot företaget på 800 000 kronor.

11 maj 2017 09:05

Kolloidalt silver utgörs av silverpartiklar i metallisk form som svävar omkring i en lösning. Silver kan ha en bakteriedödande effekt i saltform, men att inta kolloidalt silver kan enligt Livsmedelsverket vara skadligt för kroppen och bland annat ge blå hud.

Vissa förespråkare anser dock att preparatet kan ha hälsofrämjande effekter.

För tre år sedan förbjöd Läkemedelsverket företaget Ion Silver AB att sälja produkten Ionosil Kolloidalt Silver. Motiveringen var att den inte hade godkänts som läkemedel.

Enligt myndigheten har företaget inte rätt att påstå att produkten, eller kolloidalt silver i allmänhet, hjälper mot cancer, malaria, borrelia, MS, ebola, benbrott med mera.

Läkemedelsverket hävdade att Ion Silvers vd på Facebook, i föredrag och intervjuer uppgett att Ionosil Kolloidalt Silver kan bota olika sjukdomar. Vd:n anklagades för att ha presenterat produkten som ett läkemedel och företaget ålades att upphöra med den påstådda marknadsföringen.

Varje gång förbudet överträddes kunde det bli frågan om ett vite på 800 000 kronor.

Ion Silver AB överklagade Läkemedelsverkets beslut och uppgav att vd:n uttalat sig enbart som privatperson och expert på kolloidalt silver.

Företaget skrev att det är vetenskapligt bevisat att kolloidalt silver kan bota olika sjukdomstillstånd, något företagets vd har rätt att uttrycka om han gör det som privatperson. Att hindra mannen att tala i saken vore att begränsa hans yttrandefrihet.

Förvaltningsrätten anser dock att en vd som uttalar sig om en produkt som bolaget säljer får anses företräda bolaget.

Vid ett filmat seminarium då vd:n sagt att kolloidalt silver kan motverka cancer hade det synts flaskor med företagets produkt. Domstolen anser att Ion Silver AB har marknadsfört produkten som läkemedel utan att det godkänts som ett sådant. Med hänsyn till folkhälsan är det rimligt att begränsa vd:ns yttrandefrihet i det aktuella fallet och viteshotet ska kvarstå.

Företagets vd hade även stämt Helsingborgs Dagblads ansvarige utgivare för grovt förtal. Under rubriken: "Tusentals utsatta för bluffmedicin" skrev HD att den namngivne vd:n gjort "flera olagliga påståenden" om sjukdomar som Ionosil Kolloidalt Silver påstods lindra.

Men i en dom från februari i år kom tingsrättens jury fram till att det inte rörde sig om förtal och vd:n dömdes att betala tidningens rättegångskostnader på 666 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters