Vd mörkade stort miljöutsläpp - åtalas

VD:n på företaget mörkade för Länsstyrelsen att 1100 ton svavelsyra läckt ut i hamnen. Nu åtalas han för grovt miljöbrott och företaget kan få böta 1,5 miljoner kronor.

24 mars 2017 20:45

Det var i augusti 2013 som Länsstyrelsen i Uppsala fick vetskap om att en stor mängd svavelsyra läckt ut från en cistern i Skutskärs hamn. Då hade redan 1150 ton svavelsyra läckt ut i hamnen två månader tidigare – varav enbart 600 ton hade kunnat samlas upp. Nu väcks åtal i Uppsala tingsrätt mot vd:n på det företag som lagrat stora mängder kemiska produkter i Skutskärs hamn, och är ansvariga för utsläppet.

Vd:n åtalas för grovt miljöbrott för att han, antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet, brutit mot sin skyldighet att genast underrätta om föroreningen. Till brottet hör även att 200 ton av den förorenade svavelsyran från utsläppet förvarats i en i en bristfällig cistern. I åtalet står att man därmed riskerat ytterligare utsläpp och föroreningar som är skadlig för människors, djur och naturen i området.

Eftersom brottet har begåtts av företrädare för företaget har detta inte gjort vad som "skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten", och därför riskerar företaget att få böta 1,5 miljoner kronor.

Bevisningen består bland annat av vittnesuppgifter från ett flertal medarbetare på företaget om att vd:n har varit väl medveten om utsläppet utan att informera tillsynsmyndigheterna om det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!