Växterna ska rädda Fyrisån från gifter

Uppsala har fått sina första regnbäddar. Nyplanterade växter längs Strandbodgatan ska fånga upp föroreningar i regnvattnet. Tidigare spolades kemikalierna rakt ut i Fyrisån.

15 september 2017 06:00

I slutet av augusti nyöppnades Strandbodgatan i centrala Uppsala efter ett års uppfräschning och ombyggnation. En nyhet är de rabatter som anlagts mellan cykelbanan och bilgatan.

Förutom att blommorna är vackra att se på utgör de och övriga växter så kallade regnbäddar. Tanken är att regnvattnet ska ta med sig kemikalier och partiklar från gatan och trafiken. Vattnet leds sedan ner i regnbäddarna där växterna i kombination med biokol ska fånga upp föroreningarna.

Hittills har det orenade regnvattnet runnit ner i gatubrunnar och ut i Fyrisån.

– Regnvatten innehåller en hel del kemikalier och partiklar, som exempelvis magnesium och koppar som kommer bland annat från bilarnas bromsar. På gatorna finns mycket föroreningar och en av de viktigaste miljöåtgärderna som kommunen utför är faktiskt gatsopning, säger Michael Eriksson, gatu- och parkchef vid Uppsala kommun.

Hur effektiva regnbäddarna egentligen är för att få bort kemikalierna ska utvärderas av forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

De regnbäddar som anlagts vid Strandbodgatan är de första av sitt slag i Uppsala och kommunen planerar att bygga fler, bland annat i Rosendal och Östra Salabacke.

När UNT besöker den nyomgjorda Strandbodgatan en tidig onsdagsmorgon väller cyklister fram på cykelbanan. Den smala cykelbanan som fanns här tidigare har ersatts av en betydligt bredare, mer cykelvänlig variant och de fyra körfälten för bilar har krympts till två stycken.

– Strandbodgatan har blivit mycket bättre för oss cyklister, tycker Cecilia von Otter, som ofta cyklar här.

Trots att hon ibland kör bil i Uppsala uppskattar hon att antalet körfält för bilar har halverats.

– Jag tycker att man ska undvika att köra bil i stan, förklarar hon.

Enligt kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) tänker kommunens rödgröna majoritet bygga gator som prioriterar framkomlighet för fotgängare och cyklister. Bilisterna ska komma i andra hand.

– Det kommer att innebära stora förändringar. Bilisterna har fått ta alldeles för stor plats.

Vad tror du bilisterna tycker om planerna?

– Att vi minskar från fyra till två körfält som gjorts på Strandbodgatan tror jag inte att så många bilister har något emot. Det är fler som cyklar än som tar bilen i Uppsalas innerstad och det är en anledning till att vi inte har så mycket bilköer.

<p>Olika blomsorter</p>

Regnbäddarna längs Strandbodgatan upptar cirka 800 kvadratmeter.

Förutom att eliminera föroreningar ska regnbäddarna binda regnvatten för att motverka översvämningar.

Bland de arter som planterats i regnbäddarna finns kaukasisk förgätmigej, palmstarr, vinteriberis och jungfruhirs.

Vid den senaste resvaneundersökningen i Uppsala, som gjordes 2015, användes bil i 34 procent och cykel i 36 procent av resorna i Uppsalas innerstad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!