Världsarvskonst säljs på auktion

Föremål från världsarvslistade Skärva herrgård i Karlskrona säljs nu på Uppsala auktionskammare. Länsstyrelsen begärde tidigare i år tillbaka föremålen till herrgården.

18 november 2014 09:51

För cirka ett år sedan såldes världsarvslistade byggnadsminnet Skärva herrgård i Karlskrona. Landshövdingen i Blekinge län ville att staten skulle köpa herrgården för att bevara den unika kulturskatten. Men staten sa nej och en tysk mångmiljonär köpte i stället världsarvet.

När Skärva herrgård väl bytte ägare var det ett innehållslöst byggnadsminne som lämnades över. Enligt Magnus Bexhed på Uppsala auktionskammare var det för att den nya ägaren inte hade något intresse av inventarierna.

Men länsstyrelsen menade att 96 tavlor och ett golvur tillhörde herrgården och skulle återföras av den tidigare ägaren Cecilia Skröder. Dessutom förelades hon betala ett vite på 500 000 kronor.

Länsstyrelsen hänvisade till en vårdplan av herrgården som de tagit fram i samråd med ägarfamiljen Skröder, där de 96 tavlorna och golvuret räknades som fast inredning i herrgården.

– Det är antikvarier som Chapman (varvsamiralen Fredric Henric af Chapman som byggde gården i slutet av 1700-talet, reds. anm) tog in specifikt för den här gården, de är starkt kopplade till själva herrgården och Chapman, säger Lars Olsson, avdelningschef på länsstyrelsen i Blekinge län.

Länsstyrelsens beslut överklagades av Cecilia Skröder och upphävdes i förvaltningsrätten.

Rätten slog fast att målningarna och golvuret inte kunde betraktas som fast inredning och därmed inte ingick i byggnadsminnet, även om golvuret och tavlorna med ”stor sannolikhet placerats på Skärva när byggnaden var nyuppförd”.

– Tavlorna och golvuret försvann under den gamla ägaren och då kan vi inte kräva av den nya att de återförs. Därför bedömde vi att det inte fanns någon mening att överklaga den här domen, säger Lars Olsson på länsstyrelsen.

Även Riksantikvarieämbetet gjorde bedömningen att borttagandet av inventarierna påverkat herrgårdens kulturhistoriska värde negativt, men att det inte kunde klassificeras som olagligt.

Därför säljs nu konsten och inredningen från herrgården – på Uppsala auktionskammare.

Med ett totalt utropspris på 2,4 miljoner för de 128 objekten rör det sig om många dyrbara föremål. Av dessa är det 96 gouache-tavlor, föreställande kinesiska båtar, samt ett golvur med utropspris 120 000-150 000 kronor, som länsstyrelsen tidigare förelagt förre ägaren Cecilia Skröder att återföra till herrgården.

– Det har redan varit ett stort intresse för de här objekten, både från svenska privatpersoner men också från internationella kunder. Det är väldigt unika objekt, så det är svårt att spekulera i vad de kommer att säljas för, säger Magnus Bexhed, vd på Uppsala auktionskammare.

Försäljningen kommer att vara villkorad för de kinesiska tavlorna, vilket innebär att alla objekt klubbas för sig men därefter har någon möjlighet att bjuda över på allt tillsammans för att få hela samlingen.

Några av spekulanterna på vissa objekt kommer från Blekinge. Representanter från Blekinge museum för nämligen dialog med flera aktörer i Blekinge för att få fram pengar för att kunna köpa in vissa föremål.

– Skärva herrgård har en stor betydelse för Blekinge och Blekinges historia. Kan vi köpa några föremål blir det i alla fall en representation där man förhoppningsvis kan följa historien, säger Marcus Sandekjer, museichef på Blekinge museum.

Auktionen äger rum 2-5 december. Då avgörs det om samlingen behålls intakt eller ej, och hur mycket, om något, som återförs till Blekinge.

Unescos världsarv och Skärva

Syftet med världsarvskonventionen är att länderna som undertecknar den ska skapa lagstiftning och organisation för att bevara kultur- och naturarvet i sitt eget land.

Det finns 15 världsarv i Sverige. Örlogsstaden Karlskrona är ett av dem.

Skärva herrgård ingår i Örlogsstaden Karlskrona och är dessutom skyddat som byggnadsminne, vilket har varit centralt i det här fallet.

Herrgården uppfördes under åren 1785–86 som lantboställe för varvsamiralen Fredric Henric af Chapman

Källor: Unesco, orlogsstadenkarlskrona.se.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Filip Johansson