Vårdbiträdet gör comeback igen

Efter två decenniers frånvaro gör vårdbiträdet comeback inom Uppsalas äldrevård. De första 20 blir klara under året och en ny kull är på gång. Stora rekryteringsbehov ligger bakom nysatsningen.

10 mars 2018 07:00

I ett litet undervisningsrum på andra våningen hos det privata företaget Kompetensutvecklings institutet, KUI, sitter fem kvinnor och studerar svenska. De ingår Uppsala kommuns pilotgrupp för vårdbiträden inom äldrevården. De har studerat sedan i höstas och räknar med att kunna ta examen i november. Carine Balomba från Valsätra ser fram emot att få en yrkesutbildning.

– Jag tycker om att jobba med människor. Tidigare jobbade jag inom kommunens måltidsservice och funderade på att plugga till undersköterska. Men när jag fick den här möjligheten så tog jag den. Vi började i november och det har gått jättebra. Snart ska vi ut på praktik, säger hon.

Hennes plan är att få ett jobb och sedan plugga vidare till undersköterska, och kanske specialisera sig ytterligare i ett tredje steg.

Uppsala kommun har köpt in vårdbiträdesutbildningen av KUI som är specialiserad inom området vård och omsorg. Syftet är att kunna erbjuda en kortare utbildning mer inriktad mot social omvårdnad, utan det fokus på medicinsk kompetens som en utbildning till undersköterska har.

– Vården behöver rekrytera mycket personal och det här är ett sätt att göra vårdyrket attraktivare. De som väljer att plugga till vårdbiträde kommer att kunna bygga på sin utbildning till undersköterska om de vill och sedan skaffa sig specialistkompetens. Det höjer kvaliteten på vården, säger Satu Molander som är rektor för extern vuxenutbildning vid Uppsala kommun.

Yrket vårdbiträde försvann från svensk sjukvård i mitten av 1990-talet. Enligt Helena Ramqvist som är utbildningsansvarig vid KUI, var tanken med det att höja kompetensen inom vårdyrkena. Den som ville jobba inom vården skulle minst ha en utbildning som undersköterska.

– I dag har undersköterskornas arbete blivit allt mer specialiserat mot medicinsk omvårdnad så vårdbiträdena behövs igen. De kommer att syssla med enklare omvårdnad, städ, tvätt och hushållsnära tjänster. Med utbildning blir det också lättare att få en fast anställning. Det går inte som outbildad i dag, säger hon.

Många av studenterna är nyanlända och de läser svenska parallellt med vårdstudierna. Men utbildningen är öppen för alla.

Finns det kortare varianter för de som kan svenska tillräckligt bra?

– Vi har nyss startat och allt är i sin linda. När den första gruppen är klar vet vi mer om hur det blir i fortsättningen, säger Helena Ramqvist.

Hur stort är då intresset för att utbilda sig inom vård - och omsorg? Enligt Satu Molander har det varit lite trögt de senaste åren. Men det tycks ha släppt.

– Just nu har vi 340 elever under utbildning inom vuxenutbildningen i kommunen, de flesta ska bli undersköterskor. Det är fler än för fyra år sedan, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström

Ämnen du kan följa