Var tionde förskolepersonal sjukskriven

Trots minskade barngrupper i Uppsalas kommuns förskolor är cirka var tionde förskolepersonal sjukskriven. Förskolan tillhör branscherna med flest sjukskrivningar. Den vanligaste orsaken är psykiatriska diagnoser så som stress.

22 augusti 2017 09:25

– Trots att barngruppernas storlek minskar så ökar antalet sjukskrivna. Det här är jätteoroande och vi försöker utreda vad det beror på så att vi kan göra något åt det, säger Gitt Näsberg, chef kommunala förskolor i Uppsala.

Enligt Gitt Näsberg var nästan tio procent av deras anställda sjukskrivna i april, jämnt fördelade mellan lång- och korttidssjukskrivna. Förskolepersonal är i Sverige det yrke med flest sjukskrivningar med 159 sjukfall hos Försäkringskassan per 1000 anställda. Detta kan jämföras med det nationella genomsnittet på 97. Bakom nästan var tredje sjukfall finns en psykiatriska diagnos, som stress och utmattning, och är därmed den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

– Det här är superviktigt att jobba mot. Både för att föräldrar ska känna sig trygga som lämnar sina barn och för att alla som jobbar där ska må bra, förklarar Annika Eklund, huvudskyddsombud på Kommunal.

Annika Eklund ser antalet sjukskrivningar som ett stort problem och säger att mycket beror på hög stress.

– Dels är det stora barngrupper och dels har kraven ändrats mycket. Förskollärare får ta mycket mer administrativt ansvar idag, vilket innebär att all personal ofta inte finns på plats. I stället lämnas barnskötare med stora grupper.

Just nu håller kommunen på med pilotstudien ”Friska förskolor” på fem förskolor som ett försök att förbättra arbetsmiljön .

– Vi vill att förskolan ska bli den bästa arbetsplatsen men det som är så svårt är att man inte vet vad sjukskrivningarna beror på, förklarar Gitt Näsberg.

2013-2016 gjorde Arbetsmiljöverket en stor nationell inspektion av grundskolans arbetsmiljö. Men enligt Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör i Uppsala län, har inget liknande gjorts på förskolor.

– Det är inget jag vet planeras heller. Men enligt mig är det en bransch som borde uppmärksammas. Det var flera år sedan vi tittade på förskolor förutom när skyddsombuden skickar ut oss, vilket konstigt nog sällan händer, förklarar Adam Jansson.

Enligt Skolinspektionen, som har regelbunden nationell tillsyn av förskolors kvalitet, hade 62 procent av de inspekterade förskolorna brister 2016. Bland annat visade inspektionen att det brast när det gäller barngruppernas sammansättning och storlek. Cirka en femtedel av alla förskolor gav inte barnen tillräckligt med uppmärksamhet och tillsyn.

Senaste statistiken från kommunen visar att Uppsalas kommunala förskolor har 5,2 barn per medarbetare. Men när personal är sjukskriven blir det vikarier från en vikarieförmedling som får hoppa in. Bland dessa är de flesta outbildade. Sammanlagt har vikarieförmedlingen under vårterminen bemannat över 15 000 pass. Dock är det redan en fjärdedel av alla årsarbetare på landets förskolor som helt saknar utbildning för arbete med barn, enligt Skolinspektionens.

Annika Eklund menar att det inte är lätt att få tag på vikarier och att barnskötarna lämnas med större barngrupper än beräknat.

– Mycket arbete läggs även på barnskötare, som då kan känna sig otillräckliga och stressade. Ofta är det tre anställda på 20 barn men sällan är alla på plats, på grund av möten eller sjukdom.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Högblad