Vänstern och KD i nytt samarbete

Uppsalas nya politiska läge föder nya samarbeten. Nu går V och KD samman om en motion för flera tillgängliga badplatser.

15 juni 2019 18:27

I dag är bara tre av 21 kommunala badplatser anpassade för funktionshindrade. Detta trots ett beslut i riksdagen om att alla enkelt avhjälpta hinder vid offentliga bad, skulle vara borta år 2010. Att motionen har lagts fram av V och KD, som vanligtvis står på var sin sida i politiken, är ett utslag av det politiska läget där S, MP och L styr i minoritet. Det har inneburit att både alliansstyret spruckit och V inte har samma möjligheter till inflytande som tidigare.

– Vi har ett nytt politiskt läge och det öppnar för nya möjligheter att driva frågor som vi tycker är viktiga. Jag visste att KD hade samma syn som oss i den här frågan så jag sökte kontakt med dem. Efter en intern diskussion kunde vi enas om en gemensam motion, säger Tobias Smedberg (V).

Hans nya samarbetspartner Jonas Segersam (KD), säger likadant.

– Vi tyckte det här var en angelägen fråga och symboliskt viktig. Både KD och V har ju ett stort engagemang för hjälp och solidaritet med svaga och utsatta grupper. Vi kan samtidigt prova möjligheten att få stöd av flera partier. Kanske öppnar det för att gå vidare med fler frågor där vi som opposition tillsammans kan få majoritet, säger Joans Segersam.

Är fler samarbeten på gång?

– Inte nu. Men det kan bli i budgetsammanhang. I höstas röstade vi i Nya alliansen (M, KD och C) tillsammans med V för mer pengar till äldreomsorgen.

Även Tobias Smedberg hoppas på nya samarbeten.

– Under den här mandatperioden finns möjligheter att flera oppositionspartier kan mötas. Jag tror på samarbete i fler frågor, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström