Välfärdsjobb ska spara bidrag

Genom en nysatsning på välfärdsjobb ska socialbidragstagare anställas av kommunen. Målet är att ordna minst 500 jobb i år för att få ner Uppsalas stora kostnader för socialbidrag.

25 januari 2013 07:00

I år riskerar fler människor i Uppsala att bli beroende av socialbidrag. En instabil arbetsmarknad och att allt fler saknar arbetslöshetsförsäkring gör att fler kan tvingas ta hjälp för att överleva.
Ändå finns inga pengar för ökade socialbidragskostnader avsatta i kommunens budget och redan i fjol gick utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med ett stort underskott just på grund av socialbidragen.
Att minska gruppen Uppsalabor som är bidragsberoende är därför högsta prioritet och den borgerliga alliansens lösning är ett tätare samarbete mellan kommunens utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, samt en nysatsning på så kallade välfärdsjobb.

Välfärdsjobben ska vara riktiga anställningar inom kommunfinansierade verksamheter där bidragstagaren anställs på ett år med avtalsenlig lön, men för att utföra en arbetsuppgift som inte konkurrerar med riktiga jobb.
Det kan till exempel handla om att vara skolvärd eller att gå ut med äldre på promenad.
– Tanken är att man ska få en anställning som skapar mervärde i välfärden, säger Mohamad Hassan (FP) som är ansvarigt kommunalråd.
Att socialbidragstagare får jobb i kommunfinansierade verksamheter som vård, skola och omsorg är egentligen inget nytt. I Uppsala har man arbetat så sedan ett par år tillbaka genom den kommunala enheten Navet.

Men hittills har varje arbetsplats som valt att ta emot en socialbidragstagare själv fått stå för all administration som anställningen medfört, något som har gjort att man dragit sig för att ta emot folk. Skillnaden blir nu att socialbidragstagarna i stället anställs av kommunens arbetsmarknadsenhet. Den arbetsplats som sedan får ta emot personen slipper då allt pappersarbete.
– På så sätt undanröjer vi allt administrativt krångel. Vi anställer de här personerna och arbetsplatsens enda uppgift blir att sätta dem i arbete, säger Mohamad Hassan.

Förra året skapades 165 jobb genom Navet, men nu sätts ett högre mål. För att lyckas matcha socialbidragstagarna mot passande jobb skapas en intern ”platsbank” där kommunala verksamheter kan anmäla vad de söker för kompetens. Tanken är också att socialbidragstagarna i större utsträckning ska kunna välja vad de vill göra och inte bara bli placerade.
– Minst 500 ska få välfärdsjobb i år, minst. Men vi kan fortfarande inte tvinga enheter inom kommunen att ta emot de här personerna, säger Mohamad Hassan.


FAKTA

Anställa socialbidragstagare har sparat pengar
36 procent av socialbidragstagarna i Uppsala har i dag bidrag för att de är arbetslösa.
Hittills har kommunens arbetsmarknadssatsning Navet jobbat med att få dessa i arbete. 68 procent av de personer som fick hjälp genom Navet under 2010 och 2011 hade vid 2012 års slut fortfarande inte fallit tillbaka i socialbidragsberoende. I stället hade de fått jobb, kvalat in i
a-kassan eller kommit i utbildning eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Navets insatser sparade därmed kommunen ungefär mellan åtta och nio miljoner kronor per år i minskade socialbidragskostnader.

 Källa: Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Odlander