Det var klara besked som Vänsterpartiets ledare Tobias Smedberg levererade under en presskonferens på torsdagsmorgonen. V kommer att rösta ja till det minoritetsstyre som Socialdemokraterna har förhandlat fram tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna.

Där stannar dock det formella samarbetet. Tobias Smedberg slår fast att V inte "är någon dörrmatta" för Socialdemokraterna.

– Vi kommer att vara ett oppositionsparti och vi kommer att ha en vågmästarroll i många viktiga frågor för S, L och MP. Den ska vi utnyttja för att få igenom så mycket vänsterpolitik vi kan. De kommer att behöva prata med oss i alla viktiga frågor de vill ha igenom, säger Tobias Smedberg (V).

Vilka frågor det kan handla om vill han inte i detalj gå in på. Generellt syftar han på klimatpolitiken, skolan och ett stopp för vinster i välfärden.

– Det är viktiga frågor som de olika partierna gått till val på och som också vi vill satsa på. Nu blir det upp till bevis om minoritetsstyret kommer att infria sina löften genom förhandlingar med oss eller om de kommer att söka andra lösningar högerut, säger Tobias Smedberg.

Finns inte risk för att ni driver politiken högerut?

– Visst finns en oro för det. Men jag utgår från att det finns ett intresse att samarbeta. De samtal vi fört har varit bra. Men vi binder inte upp oss till att stödja det nya styrets politik.

Är ni helt överens om den här strategin inom V?

– Vi hade sent igår kväll ett medlemsmöte som enhälligt ställde sig bakom överenskommelsen. Det stärker vår roll i opposition, säger Tobias Smedberg.

Kommunalrådet Erik Pelling (S) är glad över beskedet.

– Jag välkomnar deras besked, det gör att vi kan vara säkra på utgången i de omröstningar som kommer att ske i fullmäktige på måndag, säger han.

När samtalen med S, MP och L startade var Vänsterpartiets ingång att kunna ingå i en ny politisk majoritet. Det ville dock inte de övriga partierna. För att få stöd i måndagens omröstning i fullmäktige har den nya mittenkoalitionen givit V platser i alla kommunala nämnder, i nästan alla arbetsutskott, en kommunalrådspost på heltid och flera tunga presidieposter.

Vänsterpartiet är i dag kommunens tredje största parti med nio mandat i fullmäktige. Målet är att genom en framgångsrik oppositionspolitik kunna öka representationen de kommande fyra åren och bli näst störta parti i nästa val.

– Vi har statat ett arbete med att ta fram 100 förslag för ett mer jämlikt Uppsala som vi ska föra fram under mandatperioden, säger Tobias Smedberg.