Upptåget gör tätare turer till Gävle

28 oktober 2014 11:36

I dag går Upptåget med entimmestrafik till och från Gävle. På sträckan Gävle-Uppsala blir det i vinter fyra nya turer i rusningstrafik mellan klockan 5:07 och 8:07 på morgonen och på sträckan Tierp-Gävle blir det fem nya turer, två på morgonen klockan 7:27 och 8:27 och tre på eftermiddagen mellan 16.30 och 18:30.

– Det har varit en konstant ökning av resandet med Upptåget till och från Gävle sedan linjen öppnades, säger UL:s informationschef Sture Jonsson.

Den ökade turtätheten gäller åtminstone fram till sommartidtabellen i mitten av juni.

– Vi har ansökt om dessa tåglägen hela året. Men över sommaren när det är semestertider har vi normalt en neddragning av trafiken. Vi kommer att utvärdera halvtimmestrafiken under nästa år. Det är för tidigt att säga säkert hur den blir under hela 2015. Om vi gör ett sommarupphåll i halvtimmestrafiken är det sannolikt att den återkommer i hösttidtabellen, om inte förutsättningarna ändras. Allt hänger på de ekonomiska ramar som vi har att jobba med och på framkomligheten på spåren, säger Sture Jonsson.

Varför inte halvtimmestrafik hela dagen?

– Det är i rusningstrafik som behovet är störst. Hur det blir i framtiden bestäms av hur resandet utvecklas och de ekonomiska förutsättningar, säger Sture Jonsson.

Upptåget kommer inte att stanna vid alla stationer mellan Tierp och Gävle på de nya turerna. Turernas stopp varierar. Upptåget 7.07 från Gävle gör inga uppehåll alls utan går direkt till Uppsala, till exempel. Andra morgonturer stannar inte i Skutskär eller i Furuvik och på eftermiddagsturerna blir det inga stopp i Mehedeby, Marma och Furuvik.

– Det är trångt på spåren. Vi gör så många stationsuppehåll som möjligt. Vårt val stod mellan att införa halvtimmestrafiken nu med ett begränsat antal stopp eller att vänta helt med förändringen. Vi såg det som att många har nytta och glädje av den halvtimmestrafik som vi inför nu. Det blir inte färre stopp på de andra turerna, säger Sture Jonsson.

För att kunna köra halvtimmestrafik hela dagen behöver UL tillgång till fler tåg. Det är UL som är beställare av trafiken och tågbolaget DSB som utför den på entreprenad. Utökningen av antalet turer görs med den befintliga fordonsflottan, DSB:s tolv tågset. Förtätningen av turerna möjliggörs av att tåg från Uppsala i stället för att vända i Tierp fortsätter hela vägen till Gävle.

lars.gunnarsson@unt.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Gunnarsson